स्नेहलता !!!!

स्नेहलता !!!!

Submitted by मण - मानसी on 25 January, 2019 - 07:46

सकाळची प्रसन्न वेळ होती.साधारण आठ वाजले असतील.कोवळ्या उन्हामध्ये बाल्कनी मध्ये निवांत पेपर वाचत बसले होते.एवढ्यात माझा मोबाईल रिंग झाला.स्क्रीन वर तरुण च नाव झळकत होत.एवढ्या सकाळी तरुण चा कॉल पाहून मला थोडं आश्चर्य वाटलं. थोड्यात काळजी वाटली सगळं ठीक असेल ना.लता ची तब्बेत ठीक असेल ना.कालच तर बोलले होते मी तिला.एवढ्या सकाळी आलेल्या कॉल ने नको ते सगळे विचार एका क्षणात डोक्यात आले.
मी कॉल उचलला.....

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - स्नेहलता !!!!