#रिंकी #मृत्यू

मृत्यू

Submitted by रिंकी on 14 January, 2019 - 03:57

त्याच्या येण्याची ,अलगद असते वाट
काहीसा वेगळाच असतो, त्याचा थाट

येताना मात्र 'एकटा - च' येतो पण!
जातांना स्वता:चा ,डंका वाजवून जातो

गाजावाजा नसतो ,तो असतो स्वतःचा
दबक्या पायाने येवून, देतो एक तमाचा

कदर नाही कोणाची ,तोडतो नात्याची नाळ
आगळ्या वेगळ्या रहस्याशी ,जोडतो ' काळ'

त्याच्याही दारात होतो, वेगळा नृत्य
ओळखला जातो, त्याच नाव ' मृत्यू' ....

#रिंकी

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - #रिंकी #मृत्यू