एक अबोला

एक अबोला

Submitted by शब्दशून्य on 18 August, 2018 - 17:47

शब्द आज का असे
अचानक तुझे गोठलेले
या शब्दांनीच तुझे-माझे
प्रेमगीत कधी म्हटलेले ॥१॥

न बोलून माझ्याशी कधी
एकटी राहू शकशील का?
न पाहून जवळ मला
भान स्वतःचे हरवशील का? ॥२॥

कधी येईल आठवण जर
ये माझ्याशी बोलायला
"आठवण माझी येईल का?"
हे तू नको सांगायला ॥३॥

कितीही बोलून झाले तरी
काहीतरी असायचे नेहमी बोलायला
आवाज आज शांत झालाय
राहिलाय फक्त एक अबोला ॥४॥

-'शब्दशून्य'

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - एक अबोला