अटलबिहारी अमर झाले

अटलबिहारी अमर झाले

Submitted by Asu on 16 August, 2018 - 11:35

अटलबिहारी अमर झाले !

भारत मातेच्या मुकुटातला हिरा शेवटला निखळला
अटल युगाचा अंत होता हरएक भारतीय हळहळला

पुष्प कोमेजले आज शेवटले भारतमातेच्या माळेतले
दीपक विझले प्रकाशाचे भारतीयांच्या आज हृदयातले

अश्रूंचा पूर चोहीकडे अन् संसद किंचित गहिवरली
आधार कुणी कुणास द्यावा जनता मनातून बावरली

असंख्य रत्ने प्रसवून झाली भारत मातेची कोख सुनी
उरला ना इथे अटल जैसा नेता जाणता जनी कुणी

सज्जन सुसंस्कृत नेता होता संसदपटू गारुडी वक्ता
माणूस मोठा, नव्हता खोटा कविमनाचा होता भोक्ता

Subscribe to RSS - अटलबिहारी अमर झाले