स्फुट - एक अविरत दमवणूक

स्फुट - एक अविरत दमवणूक

Submitted by बेफ़िकीर on 14 August, 2018 - 12:03

स्फुट - एक अविरत दमवणूक
==========

एक अविरत दमवणूक.....
काढून टाकायची आहे शरीरातून

आरपार व्हावेसे वाटत आहे,
चरकातून!

मग निघालेला रस फेका...
दांभिकतेच्या प्राचीन गटारांमध्ये!
ज्यात वाहत असेल संधीसाधूपणा,
लाखो मुखवटे, कातडीबचाऊ स्वाभिमानांचे अवशेष!!

व्यक्तिमत्वात नसलेले पैलू,
कळपात सामील होऊन असल्यासारखे दाखवता येतात,
ह्याचा फायदा घेऊन हाती घेतलेल्या मशालींचे नपुंसक पुंजके!!

Subscribe to RSS - स्फुट - एक अविरत दमवणूक