®

शब्द माझ्या मनातले

Submitted by Hemali Mhatre on 14 August, 2018 - 03:46

तुझी मी पिल्लू ,माझा तु शोना,
होइन तुझीच मी ,थोडं थांब ना ..

रोजचेच msg नी रोजचेच Call ,
म्हणून होते सारे Tenshan salve...

माझं कुटुंब आणि तुझं कुटुंब,
नेहमीच असते आपल्या पाठीशी उभं....

आपलं भूतकाळ हे तर होत दैव लिखित,
घडणाऱ ते घडले आता हवीय तुझी साथ...

मला प्रेम करता येत नाही, पण शिकेन मी
तुझ्यासाठी पुन्हा नव्याने जगेन  मी ...

करु नको घाई, शोना ऐक ना ,
होइन तुझीच मी ,थोडं थांब ना .....

शब्दखुणा: 

शब्द माझ्या मनातले

Submitted by Hemali Mhatre on 14 August, 2018 - 03:39

नको ना असं करु. बस्स्स झाले.. सोड ना आता.. किती हा त्रास .. मला,तुला,फॅमिलीला ,आणि आपल्या फ्युचर ला सुद्धा... काय मिळतय यातून.. टेंशन नि फक्त टेंशन .. बाकीचे सर्व एंजोय करतात लाईफ.. त्यांना ही प्रोब्लेम्स् असतात..म्हणून असं नाही जगत रे ते .. मग आपणच का ? आपलं तर क्षुल्लक भांडण आहे रे ... तू ही ताणलं मी ही ताणलं तर कसं रे होईल...

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - ®