ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः।

सुखाचा शोध : अवगुणांचा त्याग

Submitted by शिष्योत्तम रामभाऊ on 12 August, 2018 - 12:07

अवगुण म्हणजे काय ?

अवगुण या आसुरी शक्तीं आहेत. शक्ती कोणत्या प्रकारच्या आहेत याबद्दल आपण जाणून घेऊ. पण योग्य वेळी

Subscribe to RSS - ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः।