कर्मा

कर्म असं खरंच काही असतं?

Submitted by _धनश्री_ on 29 July, 2018 - 21:44

नमस्कार वाचकहो, मी सध्या मनाच्या खूप विचित्र अवस्थेतून जात आहे.. आणि जो माणूस यासाठी जबाबदार आहे त्याला आपण कर्माची फळं म्हणतो ती मिळावी अशी माझी मनापासून इच्छा आहे.. जसे करावे तसेच भरावे असं आपण नुसताच ऐकलं आहे.. पण मला तुम्हाला एकच विचारायचं आहे की कर्मा factor, किंवा कर्माची फळं वगैरे असं काही असतं का?
मी खूप प्रामाणिक पणे विचारतेय कारण इथे खूप mature लोक आहेत हे खूप दिवस वाचत असल्याने माहीत झालंय... मला प्लीज खरं काय असतं ते सांगा..

Subscribe to RSS - कर्मा