गझल-तू तरी

गझल - तू तरी

Submitted by बेफ़िकीर on 23 July, 2018 - 00:20

गझल - तू तरी
========

सोडू नको माझ्याकडे येणे नि जाणे तू तरी
दु:खा नको वागू असा दुनियेप्रमाणे तू तरी

माझी गझल वाचून जर सुचते गझल कायम तुला
जमल्यास चालवशील का माझे घराणे तू तरी

आधी जसा होतो तसा होऊ कसा मी सांग ना
आहेस कोठे राहिली आधीप्रमाणे तू तरी

"आलास या बाजूस तर येऊन जा माझ्या घरी"
काढू नको भेटायचे फुसके बहाणे तू तरी

पडलो तरी वर नाक ही साऱ्या जगाची भूमिका
वाटून का घेतोस मग ओशाळवाणे तू तरी

होता तसा तो चांगला, मी हात ज्याचा सोडला
कोणीच नाही गात.... गा हे खिन्न गाणे तू तरी

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - गझल-तू तरी