नोकरीत बदली होणं हे कुणालाच नवीन नाही. .........................

चिरुमाला. (भाग १)

Submitted by मिरिंडा on 26 April, 2018 - 07:26

नोकरीत बदली होणं हे कुणालाच नवीन नाही . तसं ते मलाही नवीन नव्हतं. बँकेतल्या नोकरीतली बदली मात्र एखाद्या शहरात असली तर बरं वाटतं परंतू एखाद्या आडवाटेच्या खेड्यात असेल तर प्रत्येक बाबतीत आपली अडवणूक होत आहे असं

Subscribe to RSS - नोकरीत  बदली होणं हे कुणालाच नवीन  नाही. .........................