कथा अाणि व्यथा

म्हतारीचं काॅन्फीडन्सं

Submitted by Prshuram sondge on 1 April, 2018 - 08:44

दुपारची वेळ होती. मुलांची मधली सुट्रटी ची वेळ झाली होती. खिचडी तयार झाली होती.घंटी वाजली.तसा मुलांचा लोंढा बाहेर पडला.सारी किलबील सुरू झाली.भातावाली बाई तयार झाल्या होत्या.

विषय: 
Subscribe to RSS - कथा अाणि व्यथा