डु

काहीच्या काही कविता- ड्युआयडीज्

Submitted by mr.pandit on 8 February, 2018 - 05:40

ड्युआयडीज हल्ली
दिसतात येथे खुप
चेहरा तोच तरीही
असतो नवा हुरुप

वेमांनी केली जरी
सडकुन हकालपट्टी
परतुन लगेच येती
त्यांचेच ते रुप

एखाद्यास छळण्याची
हि भारीच कल्पना
भाषा इतकी मुलायम्
जसे पतंजलीचे तुप

प्रत्येक ड्युआयडीच्या
येथे दोन ड्यु आयडी
जसे भगवान श्रीकृष्ण
ह्यांचेच तीर्थस्वरुप

आयडी जरी बदलला
तरी विचार तोच अस्तो
पुन्हा उडुन जातील
जसा अगरबत्तीचा धुर

वावरतातही इतके सहज
खरा आयडीही घाबरावा
जणु खऱ्या आयडीने वावरुन
आम्हीच मारतो .....

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - डु