प्रकाशचित्र

वितंडगड (तिकोना) - भाग २

Submitted by राज जैन on 15 June, 2012 - 04:55

तिकोना हा विसापूर-लोहगडच्या अगदी मागच्या बाजूला पवना धरणाच्या बाजूला वसलेला गड आहे. समोर तुंग उभा असून मध्ये पवनेचे अथांग पाणी व हिरवेगार खोरं असे मनोहरी रूप दिसतं. गडावरून पुर्ण मावळ प्रांत आपल्या नजरेच्या टप्पात येतो. तिकोना जरी अवघड श्रेणीतील गड नसला व चढाई सोपी जरी असली तरी थोडी फार काळजी घेत गड चढणे आवश्यक आहे. तुम्ही लोहगड सारखे निर्धास्तपणे येथे वावरू शकत नाही. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे निसर्गाच्या मार्‍यामुळे गडाची झालेली हानी.

गुलमोहर: 

कुमुद (वॉटरलिली), कमळ

Submitted by जागू-प्राजक्ता-... on 14 June, 2012 - 03:34

चिखलातून उगवणारे सुंदर फुल म्हणजे कमळ. कमळा सारखेच दिसणारे कुमुद ह्यालाही आपण कमळच म्हणतो.
काही दिवसांपूर्वी सगुणा बागेत जाण्याचा योग आला. तिथे कमळे, कुमुद व त्याबद्दल माहीती सांगणार्‍या पाट्या दिसल्या. पाट्यांमुळे माझे टायपिंगचे श्रम वाचले Lol

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

नुकत्याच केलेल्या काश्मिर सहलीची प्रकाशचित्रे - भाग ३ - श्रीनगरच्या गळ्यातील हार - दाल सरोवर

Submitted by अतुलनीय on 13 June, 2012 - 02:38

आम्हाला काश्मिरबद्द्ल समजलेली हकीकत -

फार पूर्वी तेथे एक सरोवर होते. त्याचे नाव सतीसर (सती - पार्वती - हिमालयपूत्री - तीच्या नावाचे सरोवर). त्याने आजच्या अखंड काश्मिरचा प्रदेश व्यापला होता. चारही बाजुस पर्वत व मध्ये अथांग सतीसर. तेथेच कश्यप ऋषी त्याच्या २ पत्नींसमवेत राहात असत. पहीली दिती - जीची प्रजा ही दैत्य म्हणून ओळखले जात. दुसरी पत्नी आदिती - जिला काहीही मुले-बाळे नव्हती.

गुलमोहर: 

टाईमपास

Submitted by जिप्सी on 12 June, 2012 - 23:51

नाईट फोटोग्राफी करण्याचा हा पहिला प्रयत्न. खुप काही शिकायचे आहे. हा पहिलाच[ प्रयोग. :-). थोडा उशीर झाल्याने छ्त्रपती शिवाजी टर्मिनस, एशियाटिक लायब्ररी, गेटवे, ओबेरॉय हॉटेल्स, सीलिंकची लाईट्स बंद केल्याने फोटो काढता आले नाही. Sad

प्रचि ०१
स्थळः महानगरपालिका इमारत (छत्रपती शिवाजी टर्मिनस समोर)
वेळः रात्री १२:४२
प्रचि ०२
वेळः रात्री १२:४५

गुलमोहर: 

ढगांच्या दुलईसोबत ...

Submitted by वैनिल on 12 June, 2012 - 07:51

परवा चेन्नईला उडत उडत जाताना दिसलेले हे मेघदूत ...

०१.

०२.

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - प्रकाशचित्र