प्रकाशचित्र

फॉलमध्ये काढलेला फोटो

Submitted by परागकण on 27 December, 2007 - 23:27

The splendor of light

Comments, suggestions etc are always welcome! For larger image, please click on the photo and it will take to flickr page.

गुलमोहर: 

संवाद... दोन पक्ष्यांचा...

Submitted by gsumit on 27 December, 2007 - 22:38

Sanvaad.jpg

हे पक्षी इथल्या चार्ल्स नदीच्या मध्यभागी थंडिमुळे बर्फाचा पापुद्रा जमलेल्या पाण्यावर उभे होते... मी पुलावरुन खुप लांबुन जास्त झुम वापरुन फोट्प काढल्यामुळे थोडा नॉइज आलाये...

गुलमोहर: 

एक झगमगता सुर्यास्त...

Submitted by श्रद्धा१३८ on 27 December, 2007 - 00:53

गोव्याच्या समुद्रकिनार्‍यावरील एक सायंकाळ......
IMG_0196.jpg

गुलमोहर: 

Pages

Subscribe to RSS - प्रकाशचित्र