फुड

टेक्सासविषयी थोडंसं....

Submitted by सीमा on 12 August, 2010 - 13:13

Howdy. y'all. Happy
टेक्सास बाफ वर आपण सगळे टाईमपास गप्पा मारतच असतो.
तर इथे आपण टेक्सासविषयीच्या च्या गप्पा मारुया. इथे तुमच्या गावातली रेस्टाँरंट्स (इंडियन , अमेरिकन , मेक्सिकन ,थाई ... कुठलीही) , प्रेक्षणिय स्थळ इत्यादी विषयी लिहुया. टेक्सास का आवडत , आवडत नाही , इथल कोणत फुड तुम्हाला जास्त आवडत या विषयी सुद्धा लिहिता येईल.

विषय: 
Subscribe to RSS - फुड