निसर्ग

निळा सागर

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

resize_sea.jpg
.... .. .. .. .. ... ... ..

100_kb.jpg

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ....

विषय: 

बोगनवेल

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

बोगनवेल काय, सगळ्यानाच माहीत आहे. हो ना ?

विषय: 
प्रकार: 

HAPPY NEW YEAR.........

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

विषय: 
प्रकार: 

पुत्रंजीव

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

त्र्यंबकेश्वर किंवा पंढरपूर सारख्या तीर्थक्षेत्री सध्याच्या दिवसात गेलो तर तुळशीच्या माळेसोबत एक खास प्रकारची माळ विकायला असते. लाकडाच्या शंखाकृती मण्यांसारख्या दिसणार्‍या बियांच्या माळा असतात या.

विषय: 
प्रकार: 

राघू

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

गेल्या रविवारी एका मायबोलीकरासोबत राणीच्या बागेत फिरताना हे साहेब दिसले.

raghu.jpg

विषय: 
प्रकार: 

श्री गणेशा

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

एरंड

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

याच्या दोन जाती आहेत रंगावरुन. एक आहे वर दिसतेय ती हिरवी. तिला पांढरी जात म्हणतात आणि दुसरी असते लाल. कारण याच्या बोंडांवर लाल झाक असते. हिइ जात खास करुन नगर जिल्ह्यात मी बघितली.

विषय: 
प्रकार: 

एरंड

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

एवढा एरंडासारखा वाढलास तरी काडिची अक्कल नाही असे एकेकाळी आया न ऐकणार्‍या मुलाना सुनावत असत. का बुवा, एरंडच का ? तर तो सदोदित समोर दिसतो म्हणुन. आणि जवळपास माणसाच्या उंचीएवढा वाढतो म्हणुनही. पण तो बिनकामाचा नक्कीच नाही.

विषय: 
प्रकार: 

निळा चित्रक

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

मी मागे निळ्या चित्रकाचा उल्लेख केला होताच. त्याचा एक फोटो
chitrak1.jpg

विषय: 
प्रकार: 

चित्रक

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

जंगलात चालताना नजर पायाखाली ठेवावीच लागते आणि अश्यावेळी खुपदा पायवाटेच्या शेजारी आपल्याला चित्रकाची साधीशी फुले दिसु शकतात.

विषय: 
प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - निसर्ग