निसर्ग

महारूख

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

मारुति चितमपल्लींच्या लेखनात नेहमी महारुख या झाडाचा उल्लेख येतो. एकदम भव्य असे हे झाड आपले नाव सार्थक करते असे त्यांचे म्हणणे.

विषय: 
प्रकार: 

टेंभुर्णी

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

शेवग्याच्या शेंगाच्या झाडाला बर्‍याच जून जाड शेंगा दिसल्या वा बोराच्या झाडाला बरिच पिवळीधम्मक बोरे दिसली कि हमखास समजावे कि शेंगा आणि बोरे कडू आहेत. एरवी सहज हाताशी येणारे कुठलेच फ़ळ असे झाडावर रहात नाही.

विषय: 
प्रकार: 

लाल झुंबर

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

परवाची वसंत पंचमी पार पडली आणि मला परत गुलाबी स्वप्नं पडू लागली. खरे तर हि मालिका एवढ्यात संपवायची नव्हतीच. अजुन बरीच फ़ुलांची आणि झाडांची ओळख करुन द्यायची आहे.

laal_zumbar.jpg

विषय: 
प्रकार: 

पुण्यातलं माथेरान

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

पुणे शहराजवळ कोथेरूड जवळ एक टेकड्यान्ची रांग आहे. त्यातल्या एम.आय.टी. मागच्या टेकडीला वेताळ टेकडी म्हणतात. ही माझी आवडती जागा. तिथे गेलं की कसं प्रसन्न वाटत.

प्रकार: 

ताडगोळा

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

या दिवसात मुंबईच्या बाजारात ताडगोळे दिसू लागतात. पाच सात सेमी व्यासाचे हे छोटेसे फळ. वरती फ़िक्कट बदामी रंगाची साल. ती हळुवार हाताने उकलली की आत अर्धपारदर्शक गर. आणि कोवळा असेल तर आतमधे चमचाभर गोड पाणी.

विषय: 
प्रकार: 

असंच

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

मी एक पेंटींग बघत होतो. पावसाळी संध्याकाळ आणि उधाणलेला समुद्र. आकाशातल्या ढगांच्या फ़टीतून मधूनच किंचितसे सुर्य किरण समुद्रावर पडलेत आणि क्षितिजापाशी असलेलं पाणी एकदम चकाकून आलयं...

विषय: 
प्रकार: 

निळा सागर

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

resize_sea.jpg
.... .. .. .. .. ... ... ..

100_kb.jpg

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ....

विषय: 

बोगनवेल

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

बोगनवेल काय, सगळ्यानाच माहीत आहे. हो ना ?

विषय: 
प्रकार: 

HAPPY NEW YEAR.........

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

विषय: 
प्रकार: 

पुत्रंजीव

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

त्र्यंबकेश्वर किंवा पंढरपूर सारख्या तीर्थक्षेत्री सध्याच्या दिवसात गेलो तर तुळशीच्या माळेसोबत एक खास प्रकारची माळ विकायला असते. लाकडाच्या शंखाकृती मण्यांसारख्या दिसणार्‍या बियांच्या माळा असतात या.

विषय: 
प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - निसर्ग