अर्नेस्ट हेमिंग्वे

फॉर हूम द बेल टोल्स -- अर्नेस्ट हेमिंग्वे

Submitted by सई केसकर on 20 February, 2017 - 04:34

या वर्षीच्या (अनेक) संकल्पांमध्ये संपूर्ण हेमिंग्वे नीट वाचायचे असाही एक आहे. आणि नीट वाचायचं म्हणजे त्याबद्दल लोकांना ते वाचावंसं वाटेल, इतकं नीट लिहायचं असाही उपसंकल्प आहे. जानेवारीत फॉर हूम द बेल टोल्स या हेमिंग्वेच्या बहुचर्चित पुस्तकापासून सुरुवात करायची ठरवली.

विषय: 
Subscribe to RSS - अर्नेस्ट हेमिंग्वे