घर असावे घरासारखे - भाग २ - केनया

घर असावे घरासारखे - भाग २ - केनया

Submitted by दिनेश. on 8 December, 2016 - 01:51

घर असावे घरासारखे - भाग २ - केनया

केनया मधे मी एकंदर पाच घरात राहिलो ... शिवाय अनेक हॉटेल्स मधेही राहिलो, पण तो या मालिकेचा भाग नाही.

४) सामत सोजपार हाऊस, किसुमू - साल १९९३

लग्न होऊन केनयात गेल्यावर आम्ही या घरात राहिलो. दुसर्‍या मजल्यावरचा ३ बेडरुम्स, दोन किचन्स, ३ टॉयलेट्स सिंटींग रुम, डायनिंग रुम, स्टोअर रुम.. असला अवाढव्य फ्लॅट होता तो. दुसर्‍याच मजल्यावर होता तरी
तळमजल्यावर एक गोदाम होते आणि त्याची उंची बरीच असल्याने, घरी जाण्यासाठी बरेच जिने चढावे लागायचे.

अगदी मोजक्याच भांड्यांनी आणि वाणसामानानी सुरु केलेला संसार मी दोन महिन्यातच भरपूर वाढवला होता.

Subscribe to RSS - घर असावे घरासारखे - भाग २ -  केनया