डील

डील

Submitted by SanjeevBhide on 20 October, 2016 - 11:14

ह्या कथे तील उल्लेख् केलेले मन्त्र ऋचा अनुष्ठान योग्य अधिकारी व्यक्ति चे मार्गदर्शना खाली करावी
कथेतिल प्रसंग सत्य घटने वर आधारित असून पात्र न्यावे लोकेशन्स बदल लेले आहेत

डील
"अवि आज तुला भेटण शक्य आहे ? ", पलिकडून समीर चा घाबरा आवाज .
"पण मी कोल्हा पुरात आहे, उद्या सकाळ पर्यन्त मुम्बई स पोहोचेन" .
"काय झाल ?" .
"फ़ोन वर सांगण नाही शक्य , पण उद्या तू असशील च ना ???"
"हो रे !", फोन ठेवला पण का कुणास ठाऊक मला समीर ची काळजी वाटायला लागली होती.
सकाळी मुम्बई ला पोहोचलो फ्रेश होई पर्यन्त bell वाजली , समीर दारात उभा होता , बरोबर अजून एक जण त्यांच्याच वयाचा, घाबरलेला चेहरा अस्वस्थ.

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - डील