तत्त्वज्ञान

झेन कथा १२ उपाय

Submitted by ठमादेवी on 29 March, 2011 - 03:46

गुरू बंकेईला एका विद्यार्थ्याने विचारलं, माझ्यातला क्रोध जाण्यासाठी काहीतरी उपाय सुचवा.

गुरू म्हणाला, दाखव बरं कुठे आहे तुझा तो क्रोध...

विद्यार्थी म्हणाला,,, आत्ता नाहीये तो माझ्याजवळ... मग कसा दाखवू?

गुरू- तो जेव्हा तुझ्यात येईल ना तेव्हा दाखव

विद्यार्थी- तेही नाही जमायचं.... कारण इथे येईपर्यंत तो अदृश्यच होईल...

विसंगती सदा घडो ......

Submitted by किंकर on 26 March, 2011 - 20:26

विसंगती सदा घडो ......
अरेच्या! एक तर याला काही माहिती नाही किंवा लिहताना चूक केलेली दिसते, यापैकी काय वाटले आपल्याला. मनात विचार असा येणे यात चूक काही नाही कारण मूळ रचनेची सुरवात आहे ती अशी आहे ---
सुसंगती सदा घडो, सृजन वाक्य कानी पडो
कलंक मतीचा झडो, विषय सर्वथा नावडो.
अर्थात हे सुरेल अर्थपूर्ण गीत आणि त्यातील संदेश पूर्णता योग्यच आहे. पण या सुसंगातीवरून मी विसंगतीकडे का आलो ते मी आता सांगतो. नुकतेच माझ्या वाचनात एक वेगळ्या विषयावरचे पुस्तक आले. त्या पुस्तकाचे नाव आहे OXYMORONICA - paradoxical wit and wisdom from history's greatest wordsmiths लेखक - Dr. Mardy Grothe

शब्दखुणा: 

झेन कथा ११ आरसा

Submitted by ठमादेवी on 25 March, 2011 - 04:42

चुआन्त्सु नावाचा झेन गुरू नेहमी म्हणायचा

माणसाचं मन आरशासारखं असायला हवं...

आरसा कशाचाही स्वीकार करत नाही,
आरसा कशाचाही तिरस्कार करत नाही,
तो ग्रहण करतो पण संग्रह करत नाही.

माणसाचं मन आरशासारखं असावं

झेन कथा १० फुलदाणी

Submitted by ठमादेवी on 23 March, 2011 - 03:43

एका नवीनच उभारण्यात आलेल्या विहारासाठी गुरू शोधण्याची जबाबदारी ह्याकुजोनवर होती... त्याच्याकडे अनेक हुशार शिष्य होते... त्यामुळे कोणाला निवडावं हेच त्याला कळत नव्हतं... त्याने सर्वांना बोलावलं आणि एक पाण्याने भरलेली फुलदाणी समोर ठेवली

हे काय आहे? त्याने विचारलं...

सरळ उभं आहे पण ते झाड नाही... आतमध्ये पोकळ आहे पण या विहारातल्या स्वैपाक्याचं ते डोकं नाही... एक भिक्षु म्हणाला..

आतमध्ये पाणी आहे पण ती विहीर नाही... पाणी घ्यावं तर काढता येत नाही... दुसरा म्हणाला...

तरीही गुरूला काही समाधान वाटेना...

तेवढ्यात तिथल्या स्वैपाक्याचा धक्का लागून ती फुलदाणी फुटली...

झेन कथा ९ विचार

Submitted by ठमादेवी on 22 March, 2011 - 03:16

एके दिवशी एका भिक्षूने गुरू जोशूंना विचारलं

मनात कोणताही विचार नसण्याची माझ्या मनाची अवस्था आहे ती बरोबर आहे का?

जोशूंनी म्हटलं, हा विचारच मनातून काढून फेकून दे!!!

शिष्य म्हणाला,,, पण माझ्या मनात विचारच नाहीये तर मी फेकू तरी काय?

गुरू म्हणाले, आपल्या मनात काहीच विचार नाही हा जो विचार तुझ्या मनात आलाय तोच काढून फेकून दे!!!

व्यक्ति तितक्या देव

Posted
8 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
8 वर्ष ago

LAMAL, विषय: देव, १६ Oct. २०१०

काही लोकांकरता देव सखा असतो, काहींकरता मित्र, अनेकांकरता आधार तर इतरांकरता नसतोच. अजुनही प्रकार आहेत पण आपण त्या सर्वात शिरु शकणार नाही. पण देव हा प्रकार या पेक्षा कितितरी क्लिष्ट आहे. लोकांना, आजच्या आणि आधिच्या, या संकल्पनेबद्दल काय वाटायचे, काय वाटते याचा आढावा घ्यायचा प्रयत्न करु या, आणि त्या अनुशंगानी आपल्याला बदलायला हवे का ते पाहुया.

प्रकार: 

टोक्यो 'आऊटडोअर्स' गटग पार पडलं!

Submitted by ऋयाम on 10 October, 2010 - 08:52
ठिकाण/पत्ता: 
शिंज्युकु, टोक्यो. -- > शिनागावा, टोक्यो.

कोरिआ(द.) च्या महाराणी सौ. आडोबाई सोलकर यांचे "आध्यात्म" या विषयावरचे व्याख्यान शिंज्युकु, टोक्यो येथे
१६ ऑक्टोबर २०१० रोजी आयोजित केले जात आहे. उपासकांनी येऊन प्रवचनाचा लाभ घ्यावा.

हर हायनेस सौ. सोलकर वैनींचा (सध्या माहिती असलेला ) कार्यक्रम:
१. १४ ऑक्टो. क्षक्षक्ष येथे डेरेदाखल
--> क्षक्षक्ष जवळ असलेल्या भक्तांनी भेटुन घ्यावे.

२-१. १६ ऑक्टो. हहह येथे कोरिअन (द.) भोंडला.
* धष्टपुष्ट हत्ती हवे आहेत.
२-२. १६ ऑक्टो. शिंज्युकु येथे प्रवचन आणि अल्पोपहार.

३. १९ ऑक्टो. डेरा परत. (कोरिआ (द.) )

स्वयंसेवक :
मा. मंजिरी (१)
मा. महेश (१)
मा. सावली (१)
मा. एम्बी (?)

माहितीचा स्रोत: 
मायबोली, जपान बीबी.
प्रांत/गाव: 

वेदकालीन संस्कृती भाग ५

Posted
8 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
8 वर्ष ago

इमं मे गङगे यमुने सरस्वति शुतुद्रि सतेमं सचता परुष्ण्या |
असिक्न्या मरुद्व्र्धे वितस्तयार्जीकीये शर्णुह्यासुषोमया ||
तर्ष्टामया परथमं यातवे सजूः ससर्त्वा रसयाश्वेत्या तया |
तवं सिन्धो कुभया गोमतीं करुमुम्मेहत्न्वा सरथं याभिरीयसे || (ऋग्वेद १०|७५)

प्रकार: 

वेदकालीन संस्कृती भाग ४

Posted
8 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
8 वर्ष ago

राम कोण आणि कुठला होता, ह्यावर अनेक तर्क आणि वाद आहेत. राम नव्हताच इथपासून राम अयोध्येचा की भारतभू बाहेरचा अश्या अनेक थेअरी सध्या सापडतात. राम हा आर्यांच्या पूर्वेकडील (व भारतातील दक्षिणेकडील) आक्रमणाचे प्रतिनिधीत्व करतो व त्याने वैदिक संस्कृती लंकेपर्यंत नेली असे काही लोक मानतात.

राम प्रकरण मी थोडे सविस्तर मांडणार आहे. कारणे दोन. एक म्हणजे ऋग्वेदात ह्या सर्वांचा उल्लेख पहिल्या काही ऋचांमध्ये आहे, म्हणून ऋग्वेदकालाशी निगडित आहे. दुसरे म्हणजे रामायणातून बराच भूगोल लक्षात येतो. पुढे महाभारत युद्धात हा विस्तृतरितीने आहे, पण रामायणाला आधार मानून आपण रामाचे अस्तित्व दिसते का हे पाहू.

प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - तत्त्वज्ञान