देव मोठा की राजा...?

देव मोठा की राजा...?

Submitted by मयुरी चवाथे-शिंदे on 3 September, 2016 - 07:02

या राजाचे आगमन, त्या राजाचे आगमन... एक कळेना... देव मोठा की राजा...? अरे प्रेम येतंय ना दाटून? मग प्रेमाने बाप्पा हाक मारा की ... त्यालाही आवडेल ... स्पर्धेत न उतरवल्याचं समाधान त्या वक्रतुंडाच्या चेहऱ्यावरही झळकेल...

बाकी शहाण्याला शब्दांचा मार...

देव हा भावाचा भुकेला... आता त्याचा 'भाव' नका करू ओ...

विषय: 
प्रांत/गाव: 
Subscribe to RSS - देव मोठा की राजा...?