संस्कृती

रक्तसमंध

Submitted by Theurbannomad on 8 March, 2020 - 01:16

" हे घे, माझ्या शरीरातून बाहेर पडणारं उष्ण रक्त तुझी तहान भागवायला पुरेसं असेल, तर हे घे..." हाशिम आपल्या हातावर धारदार सुरीच्या पात्याने जखमा करत ओरडला. त्या भयाण स्मशानात आजूबाजूला काहीही दिसत नसलं, तरी अदृश्य रूपात का होईना, ते रक्तसंमंध आहे आणि त्याची तहान मनुष्याच्या रक्ताशिवाय कशानेच भागात नाही हे त्याला माहित होत. प्रत्येक अमावास्येच्या रात्री तो असाच गावाबाहेरच्या त्या कब्रिस्तानात यायचा. इथे लोक दिवसासुद्धा पाऊल ठेवायला घाबरायचे. कोणी गावात गेलं तरच गावातली इतर मंडळी इथे यायची. लहान मुलं, स्त्रिया आणि जनावरांना तर इथे आणायला सक्त मनाई होती.

प्रांत/गाव: 
शब्दखुणा: 

मृगजळ

Submitted by Theurbannomad on 8 March, 2020 - 01:14

अब्दुल झपझप पावलं टाकत वाळू तुडवत आपल्या गावाकडे चालला होता. गाव बरच लांब होतं. ज्या रस्त्याने आपण गावाकडे चाललोय, त्या रस्त्यावर गाव यायच्या आधी कब्रिस्तान आहे आणि त्या कब्रिस्तानाच्या बाजूने जाणाऱ्या कोणत्याही जिवंत माणसाला सूर्यास्तानंतर कब्रिस्तानातले सैतान पकडतात आणि आपली रक्ताची तहान भागवून कब्रिस्तानबाहेर फेकून देतात अशी त्याच्या गावात अनेक वर्षांपासून लोकांना ऐकिवात असलेली दंतकथा त्याच्या मनात रेंगाळत होती. गावापासून चाळीस मैलांवर असलेल्या बाजारात तो आपला माल विकायला पहाटेच गेला होता.

प्रांत/गाव: 
शब्दखुणा: 

भ्रम

Submitted by Theurbannomad on 8 March, 2020 - 00:58

पहाटे पहाटे करीम बाजल्यावरून उठला। घराच्या आत झोपण्यापेक्षा त्याला घरच्या गच्चीवर मोकळ्या हवेत झोपायला आवडायचं. सूर्याच्या पहिल्या किरणांनी वाळूवर रेघा मारायला सुरुवात केली कि त्याला आपसूक जाग यायची. त्यानंतर तो थोडा वेळ गच्चीवरच हात-पाय पसरून शरीराचे स्नायू मोकळे करून घ्यायचा. गच्चीवरून खाली उतरून त्याने हात-तोंड धुतलं आणि चबुतऱ्यावर बैठक मारली. सवयीप्रमाणे त्याने डोक्याला मुंडासं बांधलं आणि अंगावर बंडी चढवली. कमरेची लुंगी त्याने बदलली आणि शेवटी अंगावर गुढघ्याच्या जरा खाली जाणारा अंगरखा घातला.

प्रांत/गाव: 
शब्दखुणा: 

लेकीसाठी पाळणे हवे आहेत. <कवींना आव्हान>

Submitted by रॉय on 26 February, 2020 - 04:07

नमस्कार,
घरी नवी पाहुणी आली आहे. तिच्या बारश्याची तयारी चालली आहे. माझं जसं सेल्फीविहीन, नॉनप्लास्टिक, घरातल्या एका ऊबदार खोलीत बारसं झालं तसंच माझ्या लेकीचं व्हावं ही इच्छा आहे. माझ्या बारशाला राम कृष्णांचे, विठ्ठलाचे, आणि एका लिंगायत आज्जीकडून बसवेश्वरांचेसुद्धा पारंपारिक पाळणे गायले गेले.

शब्दखुणा: 

मुलीसाठी पाळणे किंवा तत्सम लोकगीते?

Submitted by रॉय on 25 February, 2020 - 23:24

नमस्कार,
घरी नवी पाहुणी आली आहे. तिच्या बारश्याची तयारी चालली आहे. माझं जसं सेल्फीविहीन, नॉनप्लास्टिक, घरातल्या एका ऊबदार खोलीत बारसं झालं तसंच माझ्या लेकीचं व्हावं ही इच्छा आहे. माझ्या बारशाला राम कृष्णांचे, विठ्ठलाचे, आणि एका लिंगायत आज्जीकडून बसवेश्वरांचेसुद्धा पारंपारिक पाळणे गायले गेले.

प्रदेशी भारतीय

Submitted by माँटी on 24 February, 2020 - 13:19

"परदेशी पैसे कमवायला गेलेले लोक सडकून टीका करतात भारतावर, तरी इथे पुन्हा तडमडायला का येतसतील ?"
वैशाली बोलली.
वैशालीच्या प्रश्नावर राणि काहीतरी बोलणार पण उदय ने तिला थांबवले.
तो म्हणाला कि "हे वईशाली ! तुझा प्रश्न बरोबर आहे. मी आता उत्तर देनारच आहे"
( आता आपन अवतरनचिन्हे ताकू नकोया. कंटिन्युईटी जाते)
हे वैशाली
प्रदेशी भारतॉय म्हणजे नॉन व्हेजची लाईन असली कि नॉन व्हेज होनारे आणि व्हेज लाईन असली कि व्हेज हिनारी जमात होय.

ते कसे काय ?

शब्दखुणा: 

शिवाजी महाराज आणि स्त्रियांचा आदर

Submitted by अनाहुत on 19 February, 2020 - 11:21

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः
यत्रैतात्सु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः

Couple Goals & मी !

Submitted by Silent Banker on 8 February, 2020 - 00:10

परवा ऑफिस कन्टीनमध्ये बोलता बोलता ऑफिस मधील सहकाऱ्याने प्रश्न विचारला "What are your couple goals this year ?". फेब्रुवारी महिना नुकताच संपला होता अणि महिन्याचे व्यावसायिक ध्येय(target) पूर्ण झा ल्याच्या आनंदात होतो। मार्चमध्ये पुढे काय वाढून ठेवले आहे अणि महिन्याचे उद्दिष्ट कसे पूर्ण करायचे याची जुळ णी मनात चालू होती.

शब्दखुणा: 

हिन्दू पद पादशाही : पानिपत & Beyond

Submitted by Silent Banker on 7 February, 2020 - 12:46

नवीन दशक चालू होण्याच्या उंबरठयावर जे अनेक बदल आपण पाहतो आहोत त्यातील सर्वात मोठा बदल म्हणजे गेल्या दशकातील तंत्रज्ञानाने उत्तम सेवा( Excellent Customer Service ) देणारी संसाधने( Resources ) हाती दिल्यानंतर माणसाचा प्रवास हा ते वापरून आपले जीवन समृद्ध करण्याकडे चाललेला दिसतो। त्यातील परवालीचा शब्द म्हणजे जीवनाभुव ( Life Experiences ).

औरत की हँसी / सरिता स्निग्ध ज्योत्स्ना

Submitted by सामो on 5 February, 2020 - 11:19

मध्यंतरी कविताकोष साईटवरती एक कविता वाचनात आली होती . तिचा मतीतार्थ हा होता की स्त्रियांवरती जे अत्याचार होतात, त्यांना जखडून ठेवलं जातं ते काही नवीन नाही. फार पूर्वापार ही परंपरा चालत आलेली आहे. अर्थात काही ठळक उदाहरणे उदा - सीतात्याग माहीत आहेच परंतु द्रोपदीचे देखील 'हसणे'.
या हसण्यातून महाभारत घडले - अंध राजाचे पुत्रही अंध असतात हे माहीत नव्हते असे काहीसे उद्गार तिचे होते असे वाचल्याचे स्मरते.
हे वाक्य की एका स्त्रीमुळे महाभारत घडले हेच मुळी खटकण्यासारखे आहे.

Pages

Subscribe to RSS - संस्कृती