कानातले

सोप्पे कानातले होल्डर

Submitted by विनिगिता on 4 August, 2016 - 04:47

इतके कानातले असुनही वेळेवर एकहि सापडायचे नाहि...म्हणजे जोडीने हो:)
एके दिवशी अखेर उपाय सापडला..

IMG_20160702_152118.jpg

कशी वाटली आइड्याची कल्पना?

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - कानातले