मुंबई ग्राहक पंचायत पुणे

आईस्क्रीम, कुल्फी इ. इ. की आणखी काही?

Submitted by मुंबई ग्राहक पं... on 25 April, 2016 - 01:27

आपण जे खातो ते ‘तेच’ आहे का, असा प्रश्न आपल्याला सहसा पडत नाही, म्हणजे बटाटेवडा मागितला आणि मका पॅटीस समोर आले, तर ओळखतोच की पटकन! किंवा तेलपोळीला कुणी पुरणपोळी म्हणू लागले तर त्याला वेडयातच काढू की नाही? पण बाजारात मिळणा-या सगळ्याच पदार्थाबाबत आपल्याला पुरेशी माहिती असतेच, असं नाही होऊ शकत.

plain-pista-mini[1].jpg
Subscribe to RSS - मुंबई ग्राहक पंचायत पुणे