मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव २०१५

"आधी वंदु तुज मोरया..." - दक्षिण मुंबई (खेतवाडी आणि परीसर) २०१५

Submitted by जिप्सी on 26 September, 2015 - 02:47

"जीव जडला चरणी तुझिया" - लालबाग, परळ सार्वजनिक गणेशोत्सव २०१५

Submitted by जिप्सी on 25 September, 2015 - 08:17

यावर्षीच्या श्रीगणेश प्रकाशचित्रांची लिंक:
१. झाली का तयारी?? मी येतोय........

२.त्वं आनंदमय: त्वं ब्रह्ममय:

३.ॐकार प्रधान रूप गणेशाचे - "लालबागचा राजा" (२०१५)

========================================================================
========================================================================


गणेशगल्ली (लालबाग)

ॐकार प्रधान रूप गणेशाचे - "लालबागचा राजा" (२०१५)

Submitted by जिप्सी on 25 September, 2015 - 00:55

यावर्षीच्या श्रीगणेश प्रकाशचित्रांची लिंक:
१. झाली का तयारी?? मी येतोय........

२.त्वं आनंदमय: त्वं ब्रह्ममय:
========================================================================
========================================================================

प्रचि ०१

प्रचि ०२

Subscribe to RSS - मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव २०१५