शेक्सपिअरचं अस्वस्थ जग - नील मॅकग्रेगर

शेक्सपिअरचं अस्वस्थ जग - नील मॅकग्रेगर

Submitted by भारती.. on 7 July, 2015 - 08:26

शेक्सपिअरचं अस्वस्थ जग - नील मॅकग्रेगर

‘’Shakespeare’s Restless World - An unexpected history in twenty objects "- नील मॅकग्रेगर (Neil MacGregor) यांचं हे पुस्तक, Penguin Books ने २०१४ मध्ये प्रकाशित केलेलं , वाचनात आलं .

एखाद्या मोठ्या प्रतिभावंताला, त्याच्या निर्मितीला समजून घेण्याच्या अनेक वाटा असतात. एरवीही विद्वत्ताप्रचुर ( कित्येकदा विद्वज्जडही ) समीक्षेची पुस्तकं आपण कधीतरी वाचतो, त्यातले विविध प्रवाह उपप्रवाह आपलं आकलन समृद्ध करत असतातच,

विषय: 
Subscribe to RSS - शेक्सपिअरचं अस्वस्थ जग - नील मॅकग्रेगर