अवांतर

अस लिहाव

Posted
14 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
14 वर्ष ago

लिहीणार्‍याने लिहीत जावे वाचणार्‍याने वाचत जावे.
अस लिहाव की जणू मनाच फूलपाखरू कागदावर उतरतय.
अस वाचाव की जणू कोणी शब्दांचे फूलच हूंगतय.
एक वेळ अशी येईल की फूल आणि फूलपाखरू एकच होउन जाईल.

विषय: 
प्रकार: 

थकले रे नंदलाला...

Posted
14 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
14 वर्ष ago

"वाचाल तर वाचाल" असं कोणीतरी म्हणून गेलंय म्हणे. पण यातल्या कुठल्या "वाचाल" चा अर्थ नक्की काय होतो असा मला प्रश्न पडलाय्. वाचनाची 'आवड' वगैरे तशी आहे असं म्हणता येईल. पण रोजच्या आयुष्यातल्या रामरगाड्यात हल्ली अजिबात वेळच होत नाही.

विषय: 
प्रकार: 

॥ ॐ श्री गणेशाय नम: ॥

Posted
14 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
14 वर्ष ago

॥ ॐ श्री गणेशाय नम: ॥

रंगीबेरंगीत काय लिहायचं हा प्रश्णच आहे.
बघू सुचेल तसं .....
चला, आज श्री गणेशा तर करुया....

आपल्या सगळ्यांचेच आवडते, पुलं.
त्यांना पुर्वीच वाहीलेल्या या काही ओळी...

pula1.jpg

विषय: 
प्रकार: 

श्री गणेशा .....

Posted
14 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
14 वर्ष ago

सर्वप्रथम ऍडमिनना धन्यवाद. रंगीबेरंगीचे पान एका वर्षासाठी फुकट वापरायला दिल्याबद्दल .......... Happy

नेहमीप्रमाणेच काय लिहावं हा प्रश्न आहेच.

बघुया काही सुचतय का ते .......... Happy

विषय: 
प्रकार: 

Search for Truth...

Posted
14 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
14 वर्ष ago

If you [are] a real seeker after truth, [you must,] at least once in your life doubt, as far as possible, all things.
-Rene Descartes (1596 - 1650)

विषय: 
प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

रिद्धीच्या b-day चे photos

Posted
14 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
14 वर्ष ago

रिद्धीच्या b-day चे photos

131232.jpg131233.jpg

few more B'day photos

131237.jpg131238.jpg

विषय: 

Perspectives..

Posted
14 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
14 वर्ष ago

Hell is full of musical amateurs
-George Bernard Shaw (1856 - 1950)

The Nobel winner Shaw was a critic and dramatist (not necessarily in that order) among other things. He was not a musician of note, but he did criticize, or favour, certain musicians in his column. His view of hell would be a good indication of what he treated as good music.

विषय: 
प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

विखुरलेले मोती

Submitted by admin on 25 June, 2007 - 01:06

कला

रंगभूमी, चित्रपट

वैद्यकशास्त्र

आरोग्य, होमियोपथी, आयुर्वेद

शासन (सरकार)

शासकीय संकेतस्थळं

इतिहास

Taxonomy upgrade extras: 

THE BEST E-MAIL OF THE YEAR

Posted
15 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
14 वर्ष ago

कुठे टाकावे ते कळेना, म्हटले चला इथेच टाकू....

THE BEST E-MAIL OF THE YEAR!!!!!

A man was sick and tired of going to work every day while his wife stayed home He wanted her to see what he went through so he prayed:

"Dear Lord: I go to work every day and put in 8 hours while my wife merely stays at home.

I want her to know what I go through, so please allow her body to switch with mine for a day. Amen.

God, in his infinite wisdom, granted the man's wish.

विषय: 
प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - अवांतर