अवांतर

पुण्यातलं माथेरान

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

पुणे शहराजवळ कोथेरूड जवळ एक टेकड्यान्ची रांग आहे. त्यातल्या एम.आय.टी. मागच्या टेकडीला वेताळ टेकडी म्हणतात. ही माझी आवडती जागा. तिथे गेलं की कसं प्रसन्न वाटत.

प्रकार: 

उपोद्घात

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

लेखनाच्या सुरूवातीला आपल्याकडे उपोद्घात किंवा prelude म्हणून प्रकार असतो. त्यातून पुढे काय येणार आहे याची चाहूल लागते. तर हा माझा उपोद्घात.

विषय: 
प्रकार: 

आम्ही तिघ

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

आम्ही तिघ म्हणजे -'छोटा केदार', 'मोठा केदार' आणि 'मी'. म्हटल तर वेगवेगळे म्हटल तर एकच. एकच असले तरी एकसारखे मात्र नाहीत.

विषय: 
प्रकार: 

मनमोकळं-३

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

मी ऑफिसातून येते तेंव्हा सोसायटीच्या आवारात मुलांचा दंगा चालू असतो. एखादी छोटी गोड मुलगी कधीकधी
तक्रार करते. " आंटी ही मुलं बघा कसं चीटींग करतायत. " मग एखादा तसलाच गब्बू मुलगा तिरतिरतो,

विषय: 
प्रकार: 

श्री गणेशाय नमः

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

रंगीबेरंगी चे पान मिळून खरे तर एक वर्ष होउन गेले पण त्यात कसे रंग भरावे कळत नव्हते आणि अजूनही कळत नाहीये. Sad

विडंबने इकडे टाकली तर गुलमोहर सोडून लोक इकडे येउन वाचतील ह्याची खात्री नाही ... मग काय लिहावे बरे?

विषय: 
प्रकार: 

मनमोकळं - २

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

मजा म्हणजे नक्की काय?
खाणं, पिणं, शॉपिंग? असेल. असावं. अं.. म्हणजे याही गोष्टींनी मजा येऊ शकते.
पण मजेचा बेसिक इन्ग्रॅडिअंट काय? पैसा? हो पैसा चालू शकेल. नाही का? पैसाच तर लागतो आपल्याला

विषय: 
प्रकार: 

अस लिहाव

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

लिहीणार्‍याने लिहीत जावे वाचणार्‍याने वाचत जावे.
अस लिहाव की जणू मनाच फूलपाखरू कागदावर उतरतय.
अस वाचाव की जणू कोणी शब्दांचे फूलच हूंगतय.
एक वेळ अशी येईल की फूल आणि फूलपाखरू एकच होउन जाईल.

विषय: 
प्रकार: 

थकले रे नंदलाला...

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

"वाचाल तर वाचाल" असं कोणीतरी म्हणून गेलंय म्हणे. पण यातल्या कुठल्या "वाचाल" चा अर्थ नक्की काय होतो असा मला प्रश्न पडलाय्. वाचनाची 'आवड' वगैरे तशी आहे असं म्हणता येईल. पण रोजच्या आयुष्यातल्या रामरगाड्यात हल्ली अजिबात वेळच होत नाही.

विषय: 
प्रकार: 

॥ ॐ श्री गणेशाय नम: ॥

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

॥ ॐ श्री गणेशाय नम: ॥

रंगीबेरंगीत काय लिहायचं हा प्रश्णच आहे.
बघू सुचेल तसं .....
चला, आज श्री गणेशा तर करुया....

आपल्या सगळ्यांचेच आवडते, पुलं.
त्यांना पुर्वीच वाहीलेल्या या काही ओळी...

pula1.jpg

विषय: 
प्रकार: 

श्री गणेशा .....

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

सर्वप्रथम ऍडमिनना धन्यवाद. रंगीबेरंगीचे पान एका वर्षासाठी फुकट वापरायला दिल्याबद्दल .......... Happy

नेहमीप्रमाणेच काय लिहावं हा प्रश्न आहेच.

बघुया काही सुचतय का ते .......... Happy

विषय: 
प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - अवांतर