ध्येयसाधना

ध्येयसाधना

Submitted by झोपे नेहा on 10 August, 2014 - 11:54

title: ध्येयसाधना

i have read "SAMIDHA" and I wrote poem...
सोसलेल्या दु:खाना या साक्षी हव्यात कशाला?
मावलत्या सूर्याला या प्रकाश हवा कशाला?
उधलावया दु:खाना आता अश्रूना वेळ नाही
धेययसाठी सदीव चालू आता थांबण्यास वेळ नाही

मला माहीत होते ही वाट वळणाची आहे
मला माहीत होते ती दगडधोंध्याचीही आहे
पण हीच वाट कधीतरी भाबुळ वणातुनही जाते
माज़या कोमजलेल्या मनाला उल्हासित ही करत राहते
मग जोमून उतते मी आन् स्वत:शीच म्हणते
ठेचाळत पाय ही जरी आता गरज विश्रांतीची कशाला?...सोसलेल्या दु:खाना या साक्षी हव्यात कशाला? ...(1)

मी चालतच राहीले सारे साहितच राहीले

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - ध्येयसाधना