क्रीडा

सया म्हणे

Posted
16 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
16 वर्ष ago

व्रुक्षवल्ली आम्हा सोयरे मर्कटे.
ऑसी आळवीती हे रडगाणे

फळी चेंडू राहीला केवळ उपचारासी
ताबडवितो 'अनिल' आता काय करू

'हर' कथा 'भज' परवडेना विस्तार.
करूनीया कर्म उगी रहावे.

सया म्हणे आता मूढांचा संवाद
आपूलाच वाद आपुल्याशी

विषय: 

आमचीही एक हातोडी

Posted
16 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
16 वर्ष ago

(मिल्या दादा आणि देवा - एक हातोडी द्या मज आणूनी हाणून मी ती स्वहस्ताने)

भोंडल्याची गाणी (डोम्बलाची गाणी)

पात्र (वात्र) परिचय
बका- स्टीव बकनर
बना- बेन्सन
माया - माईक प्रॉक्टर
सया - सायमंडस
रेखा - रिकी पाँटींग
कला- मायकल क्लार्क

विषय: 
प्रकार: 

जवा खडूस पाँटींग हा...

Posted
16 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
16 वर्ष ago

मूळ गाणे

आवड मला ज्याची मी त्यालाच आणलं
तुझ्या गं बोलण्याला आता मी मानलं
शेजारची ही काळी मैना लागली डोलायला
तवा लागली डोलायला
जवा नविन पोपट हा, लागला मिठू मिठू बोलायला

काय सांगु तुला ह्या दोघांची गोष्ट

विषय: 
प्रकार: 

क्रिकेटः एक जुनी आठवण

Posted
16 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
16 वर्ष ago

२३ वर्षांपूर्वी पाहिलेली ही मॅच पण कपिलचा तो षटकार आणि लगेच दिलेला कॅच अजून आठवतो. आणि नंतर घडलेल्या गोष्टी सुद्धा!

प्रकार: 

Go Pats Go...

Posted
19 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
16 वर्ष ago

Go Pats go .... wow, I do not understand delicacies of the rules but whatever took place on field yesterday was way fierce. However, the way pats played, was simply superb. It demanded throughout overall excellence. They did it in style, keeping cool heads and rising above challenge, everytime asked for, just like the champions do.

Colts, steelers and Eagles are hunted ...

विषय: 
प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - क्रीडा