वेलीचे लेखन

आधुनिक सीता - २२

Submitted by वेल on 20 November, 2013 - 12:22

भाग १७ - http://www.maayboli.com/node/45869
भाग १८ - http://www.maayboli.com/node/45994
भाग १९ - http://www.maayboli.com/node/46013
भाग २० - http://www.maayboli.com/node/46199
भाग २१ - http://www.maayboli.com/node/46297

*****************************************************

मला वाटले होते मी टॅब पाठवल्या पाठवल्या रफिक माझ्याशी बोलायला येईल. पण तो आलाच नाही. त्याला ओळखण्यात माझी काहीतरी चूक होत होती.

लहान मुलांचे दंतआरोग्य - भाग १

Submitted by वेल on 16 November, 2013 - 13:53

आपण जंक फूड खायला सुरुवात केल्यापासून असं लक्षात आलं आहे की, लहान मुलांना खूप लवकर डेन्टिस्टकडे जावं लागतं. असंही पाहाण्यात आलं आहे की अगदी दोन-सव्वादोन वर्षाच्या मुलांच्या सतरा दातांचं रूट कॅनाल करावं लागलं,

आपल्या मुलांच्या दाताचे असे हाल होऊ नयेत म्हणून हा लेख ...

लहान मुलाचा पहिला दात दिसतो साधारणपणे मूल सहा महिन्याचं होतं तेव्हा. काही मुलांना जन्मतःच दात असू शकतात. काही मुलांना चौदाव्या महिन्यातसुद्धा दात येतात. दात येण्याची वेळ हा जेनेटिक फॅक्टर समजला जातो.

विषय: 

आधुनिक सीता - २१

Submitted by वेल on 13 November, 2013 - 04:50

भाग १६ - http://www.maayboli.com/node/45780
भाग १७ - http://www.maayboli.com/node/45869
भाग १८ - http://www.maayboli.com/node/45994
भाग १९ - http://www.maayboli.com/node/46013
भाग २० - http://www.maayboli.com/node/46199

*****************************************

आधुनिक सीता - २०

Submitted by वेल on 7 November, 2013 - 07:19

सर्व माबोकरांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा.

भाग १५ - http://www.maayboli.com/node/45696
भाग १६ - http://www.maayboli.com/node/45780
भाग १७ - http://www.maayboli.com/node/45869
भाग १८ - http://www.maayboli.com/node/45994
भाग १९ - http://www.maayboli.com/node/46013

************************************************

आधुनिक सीता - १९

Submitted by वेल on 24 October, 2013 - 08:26

भाग १४ - http://www.maayboli.com/node/45630
भाग १५ - http://www.maayboli.com/node/45696
भाग १६ - http://www.maayboli.com/node/45780
भाग १७ - http://www.maayboli.com/node/45869
भाग १८ - http://www.maayboli.com/node/45994

**********************************************************************************************

"तुझ्यासाठी दोन पत्र आली आहेत, तुझ्या आणि सागरच्या घरून. तुझ्यावर विश्वास ठेवायचा प्रयत्न म्हणून मी ते अजून वाचलेली नाहीत. विचार केला एकत्र वाचूया. वाचशील का मोठ्याने." रफिक आत येता येताच म्हणाला.

आधुनिक सीता - १८

Submitted by वेल on 23 October, 2013 - 06:17

भाग १३ - http://www.maayboli.com/node/45598
भाग १४ - http://www.maayboli.com/node/45630
भाग १५ - http://www.maayboli.com/node/45696
भाग १६ - http://www.maayboli.com/node/45780
भाग १७ - http://www.maayboli.com/node/45869

**************************************************************************************************

पण रफिक माझ्या नजरेत गुंतलाच नाही. तो निघाला. दाराकडे जाऊन मागे वळून त्याने मला विचारलं, "हे धर्म बदलायचं वेड तुझ्या डोक्यात कसं आलं?"
"घटस्फोट मिळवायचा तो सर्वात सोपा मार्ग आहे."
"पण घटस्फोटाची काय गरज आहे?"
"तुझ्यासोबत राहायला?"

चूक कोणाची? - भाग २

Submitted by वेल on 18 October, 2013 - 05:48

कथा अप्रकाशित करीत आहे. कथा पूर्ण लिहून मगच प्रकाशित करेन.

आधुनिक सीता - १७

Submitted by वेल on 17 October, 2013 - 06:10

भाग १२ - http://www.maayboli.com/node/45579
भाग १३ - http://www.maayboli.com/node/45598
भाग १४ - http://www.maayboli.com/node/45630
भाग १५ - http://www.maayboli.com/node/45696
भाग १६ - http://www.maayboli.com/node/45780

*******************************************************************************************

आधुनिक सीता - १६

Submitted by वेल on 13 October, 2013 - 00:46

भाग ११ - http://www.maayboli.com/node/45523
भाग १२ - http://www.maayboli.com/node/45579
भाग १३ - http://www.maayboli.com/node/45598
भाग १४ - http://www.maayboli.com/node/45630
भाग १५ - http://www.maayboli.com/node/45696

*******************************************************************************************************************

मी रफिकच्या आयुष्यात राहायचा कधी विचार केला होता की मी इथे अडकले, मी स्वतःलाच विचारलं.

चूक कोणाची? - भाग १

Submitted by वेल on 10 October, 2013 - 08:21

कथा सध्या अप्रकाशित करत आहे. लवकरच कथा पूर्ण लिहून मगच पुन्हा प्रकाशित करेन

Pages

Subscribe to RSS - वेलीचे लेखन