दाली

अफ़लातुन चित्रकार Salvador Dali आणि त्याची विलक्षण Paintings भाग २

Submitted by मुग्धमयुर on 14 December, 2013 - 21:28

Cubism चा प्रभाव आणि त्या बाहेर पडण्याचे प्रयत्न

शब्दखुणा: 

अफ़लातुन चित्रकार Salvador Dali आणि त्याची विलक्षण Paintings भाग १

Submitted by मुग्धमयुर on 14 December, 2013 - 09:10

मित्रांनो !!!

सर्वप्रथम एक गोष्ट नम्रपणे नमुद करतो की मी चित्रकला या विषयातील तझ नाही केवळ एक साधा रसिक आहे. त्यामुळे या लेखनात उणिवा-चुका असु शकतील, जाणकारांनी त्या भरुन-सुधारुन दिल्यास माझ्या व रसिकांच्या आकलन-आस्वादात वाढ होइल....!

The first man to compare the cheeks of a young woman to a rose was
Obviously a Poet; the first to repeat it was possibly an idiot. - Salvador Dali

दाली चे बालपण-कुटुंब-जन्मभुमी

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - दाली