शिक्षण

गंमत जंमत वाचताना...

Submitted by hardikaranuja on 7 September, 2012 - 00:28

शरीर वाढीसाठी जेवण तसे बुद्धीविकासासाठी वाचन!

पण मुलांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण कशी करायची हा तर मोठा प्रश्न... म्हणून ८ सप्टेंबर २०१२ या दिवशी "गंमत जंमत वाचताना..." असा उपक्रम होणार आहे.

त्यानिमित्ताने मुलांमध्ये वाचनाचे बीज रोवण्याचा प्रयत्न करु.

शब्दखुणा: 

वेदीक गणित भाग ३.

Submitted by रविंद्र प्रधान on 23 August, 2012 - 07:41

वेदीक गणित भाग ३.
प्रकरण ४.
ज्या दोन संख्यांच्या एकं स्थानच्या अंकांची बेरीज १० असेल आणि इतर संख्या सारखीच असेल अश्या संख्यांचा गुणाकार.
उदाहरण १: ६७ × ६३ (इथे ७ + ३ = १०.)
उत्तरात दोन भाग येतात. डावीकडचा भाग हा एकं अंक सोडून उरलेल्या संख्येचा
व त्याच्या पुढच्या संख्येचा गुणाकार.
उजवीकडील भाग हा एकं स्थानच्या अंकांचा २ अंकी गुणाकार.
डावीकडचा भाग = ६ × ७ (६ च्या पुढील संख्या) = ४ २/ . .
उजवीकडचा भाग = ७ × ३ = २१.
म्हणून ६७ × ६३ = ४ २ २ १.

उदाहरण २: १२१ × १२९ (१ + ९ = १०.)

विषय: 

वेदीक गणित भाग २

Submitted by रविंद्र प्रधान on 18 August, 2012 - 22:35

प्रकरण २.
कोणत्याही संख्येला ११ च्या पटीतील संख्येने गुणणे.
उदाहरण १. ३ ४ ७ × २ २
३ ४ ७ × २ २ = ३ ४ ७ × २ × ११.
३ ४ ७ × २ = ६९४. हे अगदी सोपे आहे.
ते ३।४७ × २ = ६।९४ असे करता येईल. जर उजव्या बाजूला हातचा असेल तर तो डावीकडच्या भागात मिळवावा लागेल.
आता ६९४ × ११ = ७६३४. हा गुणाकार तोंडी करायला आपण शिकलो आहोतच.
म्हणून ३ ४ ७ × २ २ = ७६३४.

उदाहरण २. ४ ५ ९ × ३ ३
४ ५ ९ × ३ ३ = ४ ५ ९ × ३ × ११.
४ ५ ९ × ३ = १ ३ ७ ७. हेही अगदी सोपे आहे.
आता १३७७ × ११ = १५१४७.
म्हणून ४ ५ ९ × ३ ३ = १५१४७.
याचप्रमाणे ४४, ५५ इत्यादी संख्यांनीही गुणता येईल.

उदाहरण ३. ८ ७ × १ २ १

विषय: 

सर्कस आकड्यांची

Submitted by अरभाट on 31 July, 2012 - 11:37

[हा संपूर्ण लेख जशी डोक्यात विचारांची साखळी येत गेली तसाच उतरवला आहे. म्हणून तो तुटक किंवा उड्या मारत लिहिला गेलाय असे वाटण्याची खूपच शक्यता आहे. अगदी प्रामाणिकपणे सांगायचे झाले तर तुम्ही हा लेख एका झटक्यात पूर्ण वाचणे अपेक्षित नाही...

विषय: 
शब्दखुणा: 

कोर्सेरा लिसनिंग टू वर्ल्ड म्यूझिक - सार्वजनिक धागा

Submitted by मृदुला on 31 July, 2012 - 10:26

कोर्सेराच्या लिसनिंग टू वर्ल्ड म्यूझिक या कोर्सविषयीच्या गप्पा. इथे आपल्या असाइनमेन्ट्स, शंका आणि अनुभवांची चर्चा करावी. महत्त्वाची माहिती या धाग्याच्या मजकूरात वेळोवेळी वाढवली जाईल.

पूर्वपीठीका: संयुक्ताच्या विविध उपक्रमांमध्ये, चर्चांमध्ये 'पुढे' शिकण्याबद्दल बोलणे नेहमी होत असते. अशाच गप्पांमधून कोर्सेराची माहिती पुढे आली. पुढे शिकण्याच्या वेगवेगळ्या पर्यांयांविषयी माहिती आईला शाळेत जायचंय या धाग्यात एकत्र केलेली आहे.

कोर्सेरा इंट्रोडक्शन टू फायनान्स - सार्वजनिक धागा

Submitted by मृदुला on 31 July, 2012 - 04:54

कोर्सेराच्या इंट्रोडक्शन टू फायनान्स या कोर्सविषयीच्या गप्पा. इथे आपल्या असाइनमेन्ट्स, शंका आणि अनुभवांची चर्चा करावी. महत्त्वाची माहिती या धाग्याच्या मजकूरात वेळोवेळी वाढवली जाईल.
--
भरत मयेकर यांनी दिलेली फायनान्सच्या इतर कोर्सेस विषयी माहिती:

भारतातील मंडळींना पर्सनल फायनान्ससाठी अभ्यास करण्यासाठी
http://www.nseindia.com/education/content/module_ncfm.htm
इथले पहिले दोन कोर्सेस उपयुक्त आहेत.

शाळा कॉलेज प्रवेशासाठी लागणारी पत्रकं

Submitted by झंपी on 10 July, 2012 - 21:21

अ‍ॅडमिन हे डबल झाला, प्लिज उडवून टाका. .....

(मला अर्ध मराठी, अर्धे ईंग्रजीतून अशी सुचना मिळाली.. अगदी मी पुण्यात पोहचल्याचा आनंद झाला) Proud

The मजकूर of your लेखनाचा धागा is too short. You need at least 10 words.

विषय: 
शब्दखुणा: 

मुलाचे तुट्क तुटक शब्द बोलत संवाद साधणे - उपाय

Submitted by यशस्विनी on 6 July, 2012 - 03:35

माझ्या मुलाला या वर्षीच्या एप्रिल महिन्यात ३ वर्ष पुर्ण झाली, तरी अजुनही तो पुर्ण वाक्ये बोलत नाही, शब्द शब्द बोलत संवाद साधतो, काही महिने मुंबईत होता त्यावेळी हिंदीभाषिक मुलांबरोबर राहुन खुप सारे हिंदी शब्द देखिल बोलायला लागला........... परंतु त्याच्यापेक्षा लहान मुले देखिल मुख्यत: मुली पुर्ण वाक्यात बोलताना मी बघते. माझ्या मुलाला आम्ही त्याच्याशी काय बोलतो हे पुर्ण समजते परंतु जेव्हा त्याला बोलायचे असते तेव्हा मात्र तो शब्द शब्द बोलतो.

विषय: 

Pages

Subscribe to RSS - शिक्षण