रामदास स्वामी रचित संपूर्ण गणपती आरती

रामदास स्वामी रचित ७ कडव्यांची संपूर्ण गणपती आरती

Submitted by joshnilu on 19 September, 2013 - 01:36

रामदास स्वामी रचित संपूर्ण गणपती आरती

प्रचलित आरती आपण म्हणतो ती फ़क्त ३ कड़वी म्हटली जातात पण मूळ आरती ७ कडव्यांची आहे असे म्हणतात ती खालिलप्रमाणे आहे.

सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची ।
नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची ॥
सर्वांगी सुंदर उटि शेंदुराची ।
कंठी झळके माळ मुक्ताफळांची ॥१॥

जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती ।
दर्शनमात्रे मनकामना पुरती ॥ध्रु०॥

रत्नखचित फरा तुज गौरीकुमरा ।
चंदनाची उटी कुंकुमकेशरा ॥
हिरेजडीत मुकुुट शोभतो बरा ।
रुणझुणती नूपरें चरणीं घागरिया ॥ जय० ॥२॥

माथा मुकुट मणी कानी कुंडले ।
सोंड दोंदावरी शेंदुर चर्चिले ।।
नागबंद सोंड-दोंद मिराविले ।

Subscribe to RSS - रामदास स्वामी रचित संपूर्ण गणपती आरती