बाळ गुणाचं....

बाळ गुणाचं....

Submitted by पुरंदरे शशांक on 24 March, 2013 - 23:13

बाळ गुणाचं....

चिटकु पिटकु ........ नक्टु नक्टु
जिभ्लु लाल लाल ........ चुटकु चुटकु

काय काय बघ्ता ...... टुक्कु टुक्कु
चाल चाल करा ....... लुट्टु लुट्टु

भुर्रऽ म्हण्ताच ...... चमकलं हासु
हातपाय हल्वत ..... कित्ती नाचू

म्मं म्मं म्हणताच ..... मिटकु मिटकु
डेरकं भरताच ....... डोळे मिट्टु

बाळ गुणाचं .... सोनाटक्कु
कित्ती गोग्गोड .... चिक्कु पिक्कु

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - बाळ गुणाचं....