मनोरंजन

पैज/सार्वमत/सर्वेक्षण

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

खालीलपैकी कुठले शीर्षक उद्या 'सकाळी' दिसेल ?
१. पुणेकरांना पावसाचा सुखद दिलासा
२. पर्जन्यराजाचे/वळीवाचे पुण्यात (गडगडाटी) आगमन
३. मॉन्सून/वळीव पुण्यात दाखल
त्या बातमीत खालीलपैकी कुठले छायाचित्र असेल ?

प्रकार: 

वासुदेव बळवंत फडके - चित्रपट

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

महाराष्ट्र मंडळाने दि. ३ मे ला Fremont येथे 'वासुदेव बळवंत फडके' हा चित्रपट दाखवला.

प्रकार: 

I licked a smurf because I'm cool like that

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

Pick the month you were born:

January--------I kicked
February------I loved
March----------I karate chopped
April------------I licked
May------------I jumped on
June------------I smelled
July-------------I did the Macarena with
August---------I had lunch with
September----I danced with
October--------I sang to
November-----I yelled at
December-----I ran over

Pick the day (number) you were born on:

01-------a birdbath
02-------a monster
03-------a phone
04-------a fork
05-------a snowman
06-------a gangster
07-------my mobile phone
08-------my dog

विषय: 
प्रकार: 

न्यु जर्सी ए.वे.ए.ठी. अर्थात बाराकरांचा जी. टी. जी.

Submitted by अनिलभाई on 29 April, 2008 - 08:18

ए.वे.ए.ठी. ला न येण्याची कारणे लिहायला हक्काची जागा.
मग कधी करायचा ए.वे.ए.ठी.
(एकाच वेळी एकाच ठिकाणी) जमणे.
खालील न येण्याची कारणे स्वाती आंबोळे ह्यानी गोळा केली आहेत. व बाकी मायबोलीकरानी त्यात भर टाकली आहे.

प्रांत/गाव: 

काळ्या पिशवीत पिशवीत

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

(श्री विठ्ठल वाघांची क्षमा मागून)

काळ्या पिशवीत पिशवीत बॉटल हालते
बॉटल हालते बॉटल हालते

बाईल थयथया नाचते दोस्त घरी बोलवितो
घरी बोलवितो दोस्त घरी बोलवितो

घरन बाबा हाकलतो छंदी फंदीच्या जोडीला

विषय: 
प्रकार: 

सुमल्याची आश्रमवारी... (४)

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

दुसरे दिसां, भल्या फाटेचीच उठून सगळी मंडळी आपापली आन्हिका आटपून, आयलेलो नाश्तो, चाय संपवून, तयार होवन काल भेटून गेलेल्या 'सफेदीकी चमकार' ची वाट बघी होती. सगळ्यांबरोबर सुमल्याही अगदी तयारच होता, बाबल्यान सगळा व्यवस्थित बघून घे म्हणान सांगितलेला त्येच्या बरोब्बर ल़क्षात होता! जावन परत रिपोर्ट देवचो होतो तेका! आणि एक गाडी घेवन कालचोच शिष्य सगळ्यांका घेवन जावक आयलो... "जय श्रीकृष्ण, जय गुरुदेव...चलाव, आज आश्रम पाहूयात.... " आश्रमाचो फेरफटको मारुक सगळे गाडीयेत चढले.

विषय: 
प्रकार: 

सुमल्याची आश्रम वारी!!... (३)

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

सुमल्याक बातमी देवक बाबल सुमल्याक हाकारतच तेच्या घरच्या ओसरीर येऊन ठेपलो.

"सुमल्याऽऽऽऽऽ गो सुमल्याऽऽऽऽऽ!! चल, हिकडे ये बघया चटचट!! गो सुमल्या!! अगो, चल लवकर, माका कामा आसात गोऽऽऽ! काय फक्त तुझ्या पाठसून बातमे देवक धावत रवतलय काय दिसभर?? चल, चल!! "

"रे, काय झाला, मेल्या वराडतस कित्या धोतराक आग लागल्यासारखो?? काऽऽऽय, काय झाला?"

विषय: 
प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - मनोरंजन