मनोरंजन

चंद्र हरवला आहे

Submitted by kaushiknagarkar on 7 March, 2013 - 11:29

चंद्र हरवला आहे

चेहेरा गोल, उजळ वर्ण.
चेहेऱ्यावर काळे वण, पण एकंदरीत देखणा अाहे.
तरणाबान्ड दिसत असला तरी वय बरेच अाहे.
स्वभाव जरा एककल्ली अाहे.
एकच गोष्ट परत परत करण्याची आणि एकटयानेच फिरायची सवय.
अाहे तसा रात्रींचर पण दिवसाही कधी कधी दिसतो.
मात्र तेंव्हा त्याची ही ऐट, ही चमक उसनी आहे हे समजून येते.

तर हरवला आहे काल संध्याकाळ पासून.
परवा शुक्राच्या चांदणी बरोबर फिरायला जायचे त्याने कबूल केले होते.
पण तो आलाच नाही.
मग ती रूसली, रागाने लखलखली. आणि आता ढगाच्या पडद्याआड गेली आहे.

आणून देणारास येण्याजाण्याचा खर्च अाणि योग्य ते बक्षिस देऊ.

शब्दखुणा: 

हे मनदेवा !!

Submitted by पुरंदरे शशांक on 7 March, 2013 - 00:20

हे मनदेवा !!

लख्ख प्रकाशानं जाई
कधी उजळुनी मन
काळोखात बुडुनिया
जातं तेच वेडं मन

कधी सामोरं जातंया
येईल त्या क्षणांनाही
तेच पाठ फिरवूनी
कसं दाही-दिशा होई

अशा लाटा-तरंगात
पार काढी बुडवूनी
घुसमटे जीव असा
नाकातोंडा शिरे पाणी

विनवितो तुम्हालागी
मनदेवा कृपा करा
घुसळून काढताना
जरा दाखवा किनारा..

शब्दखुणा: 

|| प्लुटोपुराण ||

Submitted by kaushiknagarkar on 6 March, 2013 - 00:57

|| प्लुटोपुराण ||

सोलर सिस्टिम मधून हाकललारे शेवटी त्याला.

अरे वा. कोणाला?

प्लुटोला रे.

हो का? कुठून हाकलला म्हणलास?

सोलर सिस्टिममधून.

अस काय? एकदम हाकलला म्हणजे काहितरी स्कॅन्डल असणार..

हो स्कॅन्डलच म्हणायचं.

मग काय स्टॉक झोपला असेल. अाधीतरी सांगायचं. शॉर्ट केला असता. 'सोलर सिस्टिम्स' म्हणजे अल्टरनेटिव्ह एनर्जी काय रे? सध्या अल्टरनेटिव्ह एनर्जी एकदम हॉट अाहे म्हणतात. काय घेऊन ठेवायचे का एक हजार दोन हजार शेअर्स? नक्की वर जाईल.

अरे काय हजार दोन हजार घेतोयस? मी खऱ्याखुऱ्या सोलर सिस्टिम बद्दल बोलतोय. सो ल र. सि स्टि म. सूर्यमाला.

हसू पसरलं घरभर....

Submitted by पुरंदरे शशांक on 5 March, 2013 - 10:45

हसू पसरलं घरभर....

चिमणी आमची शाणी
गोड गाते गाणी
एकदा अश्शी रुसली
कोपर्‍यात जाऊन बसली

"अगं अगं चिम्णे, लवकर येना इकडे
खाऊ किती आणलाय हात कर जरा पुढे"

"खेळ किती आणलाय बाबांनी भारी
चला चला लवकर खेळायला तरी"

आई आली बाहेरुन
हाक मारी चिम्णू म्हणून

चिम्णू काही ऐकेना
बोलेना की उठेना

"एक फुगा फुगलाय
कोपर्‍यात जाऊन बसलाय
खाऊ काही खात नाही
खेळ पण खेळत नाही"

आई आली जवळ नि हात ठेवी डोक्यावर
रडत रडत सोनू हसते, उडी घेई कडेवर
....अस्सा फुगा फुटताच हसू पसरलं घरभर....

उल्का, अशनी, डायनोसॉर्स आणि 'प्रिय अमुचा …'*

Submitted by kaushiknagarkar on 4 March, 2013 - 16:27

रात्री झोपताना छताकडे डोळे लावून झोपण्याची माझी सवय. आजही तसाच पडलो. नेहेमीप्रमाणे अंधारात छत कोठे अाहे हे पाहण्याच्या प्रयत्नात पापण्या जड होउन झोप लागेल ही अपेक्षा. पण अाज काही वेगळाच अनुभव येतोय. मी जे पाहातोय ते छत नाही, अथांग अंतराळ आहे. त्या काळ्या अवकाशात छोटे छोटे ठिपके; सोनेरी, लालसर, पांढुरके, निळसर. त्यातच एक फिकट ठिपका अगदी दिसेल न दिसेल असा. पण अाज तो मला अगदी स्पष्ट दिसतोय. इतर ताऱ्यांप्रमाणे हा ही एका जागी स्थिर नाही. प्रचंड वेगाने तो ठिपका अगदी थेट माझ्याकडेच धाव घेत अाहे हे मला ठाऊक अाहे.

जादू हवीहवीशी..

Submitted by पुरंदरे शशांक on 4 March, 2013 - 00:54

जादू हवीहवीशी..

परीराणी नाजुकशी
हातात छडी जादूची

मुकुट छान सोनेरी
गालावरती गोड खळी

छडी लावे झाडाला
"जेम्स"चा पाऊस आला

छडी फिरे वरती खाली
रंगीत फुगे भोवताली

सोनू झाली चकित फार
आईस्क्रीम हवे गारेगार

उडता येईल का मला
ढगांवरुन भटकायला

छडी फिरली भराभर
सोनू उडते हवेत वर

वॉव, कस्ली मज्जाए
जादू तुझी भारीए

हे काय गार गार गालावर
आईस्क्रीम इथे सांडले तर

आई म्हणते सोनाला
उठा उठा लौकर बाळा

हात अस्सा गालावर
अज्जून जर्रा ठेवतर

तगमग

Submitted by पुरंदरे शशांक on 3 March, 2013 - 22:12

तगमग

देणे पावसाचे कसे
वेडे ओलावले मन
पान पान आठवांचे
गेले पार बिथरून

मेघ गर्जती बाहेर,
आत विजेचा थरार
वारा फोफावला स्वैर,
उर धपापला पार

पडे पाऊस जोरात,
आत उसळे आकांत
झाकोळले सारे काही,
मन काळोखी नहात

पडे पाऊस पाऊस
जरा शांत स्थिरावला
थेंब थेंब रुते आत,
डोह पुरा डहुळला........

शब्दखुणा: 

गडबडगुंता

Submitted by संयोजक on 25 February, 2013 - 01:29

gadbadgunta.jpg

गडबड झाली, अक्षरे घरंगळली, झालं खरं असं
गुंता सोडवा, म्हण ओळखा, जिंका गंमतीशीर बक्षीसं!

बाळासोबत

Submitted by पुरंदरे शशांक on 24 February, 2013 - 08:41

बाळासोबत

छान छोटी चिऊताई
कित्ती गोड गाणे गाई

कावळेभाऊ येतात तडक
खाऊवर मारती झडप

राणीसाहेब मनीमाऊ
दूध आणा लवकर पाहू

पोपटराव हिरवे पाटील
मिठू मिठू गजर करतील

भू भू येते इवले सान
बाळासोबत खेळे छान

चांदो येतो गोड हसत
बाळ झोपे खुसखुसत...

शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - मनोरंजन