पशुत्वाची case

पशुत्वाची case

Submitted by विनायक उजळंबे on 6 February, 2013 - 01:24

आता खुणावत नाही देवत्व..
न दानवत्व करी impress ..
कुणी तरी reopen केली आहे म्हणे ,
माझ्या पशुत्वाची case ..१

म्हणलं आधी आरोप करा सिद्ध ..
अन मगच करा मला बद्ध..
म्हणाले तुझे वाढतायत नख ,
तू बिनदिक्कत घेतो संभोग सुख..२

तुला करावेच लागेल बद्ध
किंवा ठेवावा लागेल अंकुश ..
देउ तुला नवा जन्म ?
तू होशील का माणूस?...३

"नको!!" त्यापेक्षा पशुच बरा ,
मी माझ्या नखांशी तरी राहीन खरा ..!!
अखन्ड मिळेल उजेड अणि वारा..
नहि अडवणार चार भिंतींचा पसारा... ४

माणूस झाल्यास कापावी लागतील सारी नखे ,
अन संभोग करावा लागेल अंधारात ..
अन त्यासाठी हि राजी करावे लागेल

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - पशुत्वाची case