फुलांच्या रांगोळ्या-गुलछडी स्पेशल

फुलांच्या रांगोळ्या-गुलछडी पेश्शल!

Submitted by अत्रुप्त आत्मा on 16 November, 2013 - 05:50

फुलांच्या रांगोळ्या-गुलछडी स्पेशल

Submitted by अत्रुप्त आत्मा on 4 February, 2013 - 08:37

खरं तर शीर्षकातच सर्व काहि आलेलं आहे. पण तरी गणपती पूजना सारखी थोडी प्रस्तावना करतोच...मी या पूर्वी इथे फुलांच्या रांगोळ्यांचा जो १ धागा टाकला. http://www.maayboli.com/node/36516 तो धागा तसा नवोदित होता.अता (इथुन पुढच्या भागांमधून) मला तोच तो पणा टाळावासा वाटतोय... अर्थात ह्या फुलांच्या रांगोळ्या माझ्या पौरोहित्याच्या कामाच्या '' रेट्यात '' तयार होत असल्यानी,कित्तीही नाही म्हटलं तरी त्यात थोडाफार पुनःप्रत्यय येणारच...नाइलाज आहे.

Subscribe to RSS - फुलांच्या रांगोळ्या-गुलछडी स्पेशल