फाशीची शिक्षा

जस्टिस वर्मा कमिटीने केलेल्या शिफारशी म्हणजे निव्वळ डोंगर पोखरून उंदिर !

Submitted by मी-भास्कर on 30 January, 2013 - 02:59

जस्टिस वर्मांनी दिलेल्या मुदतीत अहवाल दिल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करावे लागेल.
पण कांही बाबतीत त्यांनी निराशा केली आहे.
जस्टिस वर्मा कमिटीने केलेल्या शिफार्शी म्हण्जे निव्वळ डोंगर पोखरून उंदिर काढल्यागत वाटतात.
कांही शिफारशी अशा:
(१)संसदेची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी ज्यांच्यावर गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप आहेत त्यांनी संसदेतील आपली जागा खाली करावी [ म्हणजे राजिनामा द्यावा असे त्यांना म्हणायचे असावे.]
{पकडल्या गेलेल्यांची } दिडशेच्या आसपास अशांची संख्या आहे म्हणे.

Subscribe to RSS - फाशीची शिक्षा