साहित्य

सोऽहम्

Submitted by Asu on 13 November, 2018 - 21:44

*सोऽहम्*

देवाचा आधार, मायावी बाजार
मानवा देणार, स्वप्नांचा शेजार

देवाचा आधार, दिव्याखाली अंधार
वाऱ्याच्या पायावर, बांधला संसार

देवाचा आधार, बेभरोसे कारभार
वाळवंटी मृगजळ, कुठे शोधणार

देवाचा आधार, भ्रमाचा सागर
तृषार्त नाविकाची ना तृषा भागणार

देवाचं अवास्तव, स्तोम आवरणार
देवाविना संसार, कुबड्यांविना पळणार

आंधळ्या बाजारी, ना देव भेटणार
सोऽहम् चा घोष, आम्ही करणार

शब्दखुणा: 

दुकान, गिरण आणि...

Submitted by मोहना on 12 November, 2018 - 08:05

काटकुळ्या शरीरयष्टीचा त्रिंबककर पिशवी हलवत बाजारातून साहेबांच्या घराकडे निघाला. रस्त्याच्या कडेने सवयीने अंग चोरत तो पावलं टाकत होता. चालता चालता ’थूऽऽऽ...’ विचित्र आवाज करत पान कोंबलेल्या तोंडानेच तो रस्त्याच्या बाजूला थुकला. त्याचे एक दोन थेंब फाटक्या विजारीवर उडाले. त्याला दु:ख झालं. घरी गेल्यावर कैदाशीण जिवंत ठेवणार नाही याची त्याला खात्री होती. थुकी लावून ते छोटे ठिपके त्याने घालवायचा प्रयत्न केला पण विजार आणखीनंच रंगली. काय करावं ते त्याला कळेना तितक्यात कुणीतरी त्याच्या पाठीवर जोरात थाप मारली. त्याचं बारकुळं शरीर हादरा बसल्यासारखं डळमळलं. कसाबसा त्याने तोल सांभाळला.

धोका

Submitted by Prshuram sondge on 10 November, 2018 - 04:40

"गप्प मरं नुसतं तटा-तटा तोडीत..." पार्थच्या पाठीत जोरात धपाटा घालतं पल्लवी म्हणाली. गोचीड तोडून काढावा अंगावरचा तसा पार्थ तिनं बाजूला केला. ढकलूनच दिलं त्याला. जाम वैतागआला होता तिला. गोचिड अन लेकरू… एक अंगातल रक्त पितं. दुसरं दुध… दुध पण रक्ताच तयार होत असेल ना? तिच्या पोटात अन्नाचा कण नव्हतां. पार्थतर सारखाच चिटीत होता. तिनं बाजूला केला पण त्यानं भोकाड पसरलं. लेकराला कसली कळते रात्र अन बित्र? घडयाळात पाहीलं. दोन वाजल्या होत्या. बाहेर सारा अंधारच दिसत होता. इकडं तिकडं पाहिलं. जय जवळ नव्हता. कुठं गेला जय? आता तर इथ होता तो. इथं म्हणजे त्याच्या किठ्ठीतच होती ना ती?

विषय: 
शब्दखुणा: 

धोका

Submitted by Prshuram sondge on 10 November, 2018 - 04:40

"गप्प मरं नुसतं तटा-तटा तोडीत..." पार्थच्या पाठीत जोरात धपाटा घालतं पल्लवी म्हणाली. गोचीड तोडून काढावा अंगावरचा तसा पार्थ तिनं बाजूला केला. ढकलूनच दिलं त्याला. जाम वैतागआला होता तिला. गोचिड अन लेकरू… एक अंगातल रक्त पितं. दुसरं दुध… दुध पण रक्ताच तयार होत असेल ना? तिच्या पोटात अन्नाचा कण नव्हतां. पार्थतर सारखाच चिटीत होता. तिनं बाजूला केला पण त्यानं भोकाड पसरलं. लेकराला कसली कळते रात्र अन बित्र? घडयाळात पाहीलं. दोन वाजल्या होत्या. बाहेर सारा अंधारच दिसत होता. इकडं तिकडं पाहिलं. जय जवळ नव्हता. कुठं गेला जय? आता तर इथ होता तो. इथं म्हणजे त्याच्या किठ्ठीतच होती ना ती?

विषय: 
शब्दखुणा: 

कथा - दगड

Submitted by बिपिनसांगळे on 8 November, 2018 - 03:11

दगड
----------------------------------------------------------------------------------
उजाडलं होतं, माणसांची वर्दळ सुरू झाली होती.
ती भिकारीण पडल्या जागेवर उठून बसली . तिने आजूबाजूला नजर फिरवली.तिच्याही पोटात आग पडली होती. रात्रीपासून खायला काहीच मिळालं नव्हतं

विषय: 
शब्दखुणा: 

चूक कोणाची ?

Submitted by प्राजक्ता निकुरे on 6 November, 2018 - 06:08

चूक कोणाची ?

“ अगं , थांब किती पळतेस तू दम लागत नाही का गं तुला , जरा माझा तरी विचार कर गं मी काही तुझ्यासारखी तरुण नाही आता वय झालं आहे माझं “

“ हो आई पण मी कुठे पळत होते तूच तर हळू हळू चालत होतीस आता मला नाही जमत हळू हळू चालायला , चल ना गं पटापट घरी “

“ तुला का घाई झाली आहे पण लवकर घरी जायची “

“ अगं आई , मावशी आली आहे ना घरी खूप दिवस झाले मी मावशीला नाही भेटले “

विषय: 
शब्दखुणा: 

चिरुमाला (भाग १५)

Submitted by मिरिंडा on 5 November, 2018 - 06:18

झोप जेमतेमच लागली. हळू हळू गाल चांगलाच सुजला. उद्या डॉक्टरांकडे जावं लागेल . त्यांना काय सांगायचं. प्रश्नच होता. सध्या त्यावर विचार न करता मी झोपण्याचा प्रयत्न करू लागलो. अर्धवट लागलेल्या झोपेत मध्येच पुढचा दरवाज्या कोणीतरी वाजवित असल्याचा भास झाला. मी खडबडून जागा झालो. खरोखरीच कोणीतरी दरवाज्या वाजवीत होतं. मी वेळ पाहिली " सव्वातीन. ......... यावेळेला कोण आलं असेल . असा विचार करीत मी दरवाज्याजवळ गेलो. गोळेची बायको तर नाही आली ? . दरवाज्या पुन्हा वाजला. आता मी तो उघडण्या ऐवजी , पुन्हा बेडरूममध्ये आलो. तिथली खिडकी हळूच उघडली . हेतू हा की तिथून मुख्य दरवाज्या दिसेल.

शेवटी, ती एक आई होती...

Submitted by Mia on 5 November, 2018 - 04:37

आजच्या जेवणाची भ्रांत होणार होती. कितितरी दिवसापासुन ती लोक, जनावरांसारखी मागे लागलेलीत. काय बिघडवलेले मी त्यांचे? हे आमचे घर होते आम्ही सगळे इथे शांततेत राहायचो, यांच्या जगापेक्षा दूर, खुप दूर. आमची शेकडो कुटुंब होती तेव्हा, अनेक जाती-जमातींची! पण राहायचो मात्र एकोप्याने.
अचानक एक दिवस ही लोकं, आमच्या घराभोवती राहायला आली. आम्ही काही म्हट्लो नाही, ती देखील आपल्यासारखीच मग काय त्रास त्यांचा!

Pages

Subscribe to RSS - साहित्य