साहित्य

चक्र..

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

चक्र...

जेंव्हा आपण लहान असतो
तेंव्हा फुलपाखरासारखे बागडतो,

जेंव्हा आपण वयात येतो
तेंव्हा उंबराचे फुल होतो,

जेंव्हा आपण मोठे होतो
तेंव्हा सरड्यासारखे रंग बदलतो,

जेंव्हा आपण वृद्ध होतो
तेंव्हा कायमचे कोशात जातो,

विषय: 
प्रकार: 

बायको..

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

चिवचिवणारी पहाट असावी
चिडचिडणारी बायको नसावी
साखरझोपेतून उठल्या क्षणी
भिंतीवर 'नर्गिस' दिसावी..

'बाळ' म्हणणारी आई असावी
'उठा!' म्हणणारी बायको नसावी
चुळ भरून झाल्या बरोबर
हातात उपीट भरली बशी यावी

विषय: 

हे बेट..

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

ह्या चिनी बेटाची
आकृतीबंध रचना,
कमनीय वृक्ष-वल्लरी,
आखीव्-रेखीव रस्ते,
मिनी-मिडीतील पोरी,
गगनचुंबी ह्या इमारती,
विलायती डोक्यांची
सतत भरती ओहोटी,
हे व्यावसायिक चेहरे,
बारोमास धारा कोसळती;

जीव विटला ह्या सर्वांना

विषय: 
प्रकार: 

अश्रूंचे मुखवटे

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

आता सगळीच मनं, डोळे
इतके आटलेत
म्हणून तर, अश्रूंचे मुखवटे
आम्ही बनवलेत

घेता का घेता?
पाहिजे तो मिळेल
प्रसंगानुरूप, हवे तेवढेच,
अश्रू तो ढाळेल

हो, हल्ली त्यालाही
पैसे पडतात
फायदा नसेल तर तिथे
अश्रूही अडतात

विषय: 
प्रकार: 

कधी?

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

तुझे हे डोळे
किती अतृप्त,
जसे हे आकाश
अथांग अन रिक्त

तुझ्या स्वप्नांची फुलपाखरे
होतील कधीतरी मुक्त,
उघडता पापणी
सांडतील रंग फक्त?

- बी

विषय: 
प्रकार: 

स्वच्छ राजकारण

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

झाडांपासून घ्यायला हवेत
स्वच्छ राजकारणाचे धडे..

काही उंच, काही बुटके,
काही डेरेदार, काही निष्पर्ण,
काही डवरलेले, काही झडलेले,
दाटीवाटीने एकमेकात गुंफलेले
तरीही कधी वैर न करणारे...

मजबुत, भुईला घट्ट धरणारे,

विषय: 
प्रकार: 

अस्वच्छ राजकारण..

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

लाक्षागृहात शिजले तसे
खदखद शिजणारे,
पण पुर्णब्रम्ह नसून
संपूर्ण अमानुष असणारे

करपलेले अन्न बरे;
भ्रष्टाचाराचा दर्प पसरवून
नराधमांची भुक शमवणारे

अमर्याद सत्तेचे इंधन वापरून
विद्रोहाची भट्टी पेटवणारे,

विषय: 
प्रकार: 

सुस्ती..

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

घड्याळात बाराचे ठोके
दिवे अजून न विझलेले
वाहणार्‍या रस्त्यावरचे
निऑन आकाशात पोचलेले

हे शहर दाटीवाटीने भरलेले
चोवीस तास व्यस्त-व्यापलेले
सर्द दुलईतील झोप सोडून
कागदांच्या ओझ्यानी वाकलेले

येईल हळूच जरा वेळानी
लगबगीची ती प्रभात रोजची
अन सुरू होईल वर्दळ पुन्हा
चेहर्‍याचेहर्‍यावर दिसेल सुस्ती!

- बी

विषय: 
प्रकार: 

दुसरा आरसा

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

रात्रीच्या कभिन्न काळोखात
प्रकाशाचा आधार न घेता
तो खरं प्रतिबिंबं दाखवितो,
ते इतकं प्रखर असतं की
पापण्या झुकुनं जाव्यात

मग त्याला विन्मुख होऊन
पुन्हा सवयीच्या आरशात
मी माझं नखशिखांत रुप
न्याहाळत बसतो.. पण छे!

विषय: 
प्रकार: 

निरुत्तर

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

आपल्यातील आपण जेंव्हा पोटचा गोळा म्हणून
जन्म देणार्‍या आईसारखे नसतो,
पालनपोषण करणार्‍या बापासारखे नसतो,
नऊ मास एकाच उदरात वाढलेल्या
सख्ख्या भावंडांसारखेही नसतो,
सगे-सोयरे-प्रियजन ह्यांच्या पैकी

विषय: 
प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - साहित्य