साहित्य

व्यंगचित्रचारोळी स्पर्धा चित्र क्र. ३

Submitted by संयोजक on 9 September, 2008 - 22:02

नियमः
१) चारोळीचा विषय व्यंगचित्राला धरुन असावा.
२) शब्दमर्यादा नसली तरी ओळीमर्यादा पाळावी.
३) एका आयडी ला कितीही चारोळ्या लिहिता येतील फक्त त्या वेगवेगळ्या पोस्ट मध्ये पोस्ट कराव्यात.

हुंदका

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

हुंदका साधा तुझा सांगून गेला
प्राण माझा देह हा सोडून गेला

दाट होते मेघ गगनी भारलेले
नीर भरला मेघ का वाजून गेला

आज चुकले बोल माझे का सख्यारे
जीव हा माफी तुझी मागून गेला

दुःख जाण्याचे असे येथे क्षणाचे

प्रकार: 

डोळा पाणी

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

आयुष्यात चाललो, साथ देत एकमेका
झालो एकरूप जणू, ह्रुदयांचाही एकच ठोका
सांग सखे असे कसे, सोसतेस तू हे सारे
आनंद दु़:खांचे माझ्या, तूच वाहतेस भारे
सारख्याच जणू आता, भाग्यरेखा आपल्या भाळा

प्रकार: 

पान

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

एक पान पिकून आता पिवळं पडू लागलं
झाडा पासून सुटून ते हळूच खाली पडलं
जन्मभर झाडाला दिली त्याने साथ
वेळ येताच झाडाने मात्र सोडला त्याचा हात
झिजू लागली होती त्याची आता काया
सोडली नाही तरी त्याने झाडावरची माया

प्रकार: 

तोल किरणांचा ढळाया लागला

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

तोल किरणांचा ढळाया लागला
साज संध्येचा चढाया लागला

लाल झाली पश्चिमा ती लाजली
पाहण्या जोतो जमाया लागला

विहग सारे श्रांत, परतू लागले
वृक्षही तो सळसळाया लागला

लांबल्या त्या सावल्या कंटाळुनी
गाव सारा आळसाया लागला

प्रकार: 

'वाचू आनंदे' पुस्तक मालिका

Submitted by धनश्री. on 17 July, 2008 - 16:00

कोणाला ' वाचू आनंदे' बद्द्ल काही माहीत आहे का?

विषय: 

मी वाचलेले पुस्तक

Submitted by admin on 17 July, 2008 - 15:56

इथे आपण नुकत्याच वाचलेल्या पुस्तकाबद्दल लिहा. शक्य असल्यास नवीन पुस्तकासाठी नवीन लेखनाचा धागा चालू करा.

भाग २ - धागा - http://www.maayboli.com/node/41038

विषय: 

प्रवासावरची काही पुस्तकं

Submitted by चिनूक्स on 17 July, 2008 - 03:40

१. The travels of Dean Mahomet - An eighteenth-century journey through India :
एखाद्या भारतीयाने लिहिलेलं हे पहिलं इंग्रजी पुस्तक.

भाषा

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

लेखी बोली चित्र मुकी
भाषा येवो कुठल्याही रूपे
कुणा कुणाला भावून जाई
त़र कुणाच्या मनी खुपे

भाषा अगदी पाण्या सारखी
जिला स्वत:चा रंग नाही
देणाऱ्याने दिलेला, घेणाऱ्याने घेतलेला
रंग सदा वाह़त राही

भाषा अगदी पाण्या सारखी

प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - साहित्य