साहित्य

बाप

Submitted by काड्यासारू आगलावे on 9 June, 2022 - 10:23

शेताततला लाखाचा माल मार्केटला पोहोचू शकला नाही, खराब झाला. गेले लाख वाया, पण बाप महत्वाचा होता. बापासाठी एवढं करायला नको?

गझल....

Submitted by महेश मोरे स्वच्छंदी on 7 June, 2022 - 12:59

जायचे होते तुला तर जायचे होतेस ना
- महेश मोरे (स्वच्छंदी)

दुःख होते द्यायचे तर द्यायचे होतेस ना
या निमित्ताने तरी तू यायचे होतेस ना

काळजाच्या आतमध्ये ठेवले होते तुला
तू मला चोरून तेथुन न्यायचे होतेस ना

पापण्यांनी पापण्यांशी बोलली असशील पण
एकदा ओठांसवे बोलायचे होतेस ना

पापण्यांतुन रोज ठिबकत राहिलो नसतोच मी
पापण्यांवर तू मला ठेवायचे होतेस ना

पावलांवर चार मी येऊन होतो थांबलो
एकतर पाऊल तू टाकायचे होतेस ना

शब्दखुणा: 

मुक्काम शांतिनिकेतन : पु. ल. देशपांडे

Submitted by अस्मिता. on 2 June, 2022 - 19:07

 

      मी पुलंच्या पुस्तकांची पारायणं केलेली आहेत, तुम्हीही केलेली असतील. जावे त्यांच्या देशा, अपूर्वाई, पूर्वरंग, बटाट्याची चाळ , हे तर पाठ होते. नंतर एक शून्य मी , रेडिओवरील भाषणे व श्रुतिका, एका कोळियाने हेही दोनदोनदा तरी वाचलेले होते, पण साधारण दहा वर्षांपूर्वी मी त्यांच्या लेखनातून बाहेर पडले , आऊटग्रो झाले, माहिती नाही काय पण काही तरी झाले खरे !!!

Pages

Subscribe to RSS - साहित्य