मुक्तस्रोत(Open Source)

तडका - जनतेच्या भावना

Submitted by vishal maske on 11 May, 2015 - 09:42

जनतेच्या भावना,...

विकासाची तळमळ सदा
जनतेच्या मनी घूटमळते
मात्र विकासाची दशा इथे
जणू सदैव खळखळते

जनतेच्या आशा-अपेक्षांना
जणू झोलाच दिला जातो
जनतेच्या भावनेचा सांगा
विचारच कुठे केला जातो,.?

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

तडका - शेतकरी,...

Submitted by vishal maske on 10 May, 2015 - 21:36

शेतकरी,...

शेतकर्यांना इजा होणारी
कुणी भाषा करू लागलेत
ज्यांच्या आशा धरायच्या
तेच ठोशा मारू लागलेत

'शेतकरी जगाचा पोशिंदा' या
निष्ठेचा आशय गेला आहे
अन् शेतकरी जणू त्यांच्या
चेष्ठेचा विषय झाला आहे,..?

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

तडका - आठवणी,...

Submitted by vishal maske on 10 May, 2015 - 10:13

आठवणी,...

जीवनामध्ये खुप काही
प्रत्येकाला कमवावं वाटतं
मात्र जे आयुष्यभर कमावलं
तेही क्षणात गमवावं लागतं

कुणी अनुभव घेऊन पाहतात
कुणी अनुभव दूरून पाहतात
कमावलेल्या अन गमावलेल्या
आठवणी मात्र उरून राहतात

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

तडका - आमचा सल्ला

Submitted by vishal maske on 9 May, 2015 - 21:40

आमचा सल्ला

आप-आपल्या पध्दतीनं
प्रत्येकजन बोलतो आहे
कुणी जनतेच्या भावनांशी
भावनाशुन्य खेळतो आहे

मात्र ठोकायच्या म्हणून
उगीच बाता ना ठोकाव्यात
आपल्या भावना मांडताना
इतरांच्या भावना जपाव्यात

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

तडका - घटकपक्षांचे एल्गार

Submitted by vishal maske on 9 May, 2015 - 10:47

घटकपक्षांचे एल्गार

देणारांनी अजुन ना दिला आहे
ना मागणारेही थकलेले आहेत
सत्तेत वाटा मिळवता-मिळवता
घटकपक्ष मात्र ठकलेले आहेत,.?

सत्तेतला वाटा देण्याबाबत
देणारे अजुनही गपगार आहेत
मात्र सत्तेसाठी घटकपक्षांचे
एल्गारांवरती एल्गार आहेत

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

तडका - कायदा

Submitted by vishal maske on 8 May, 2015 - 22:02

कायदा

कायद्यापुढे सर्व समान आहेत
विषय नाही गरिब-श्रीमंतीचा
विषय आहे मात्र गरिबाच्या
न्यायासाठी होणार्या भ्रमंतीचा

न्यायिक विषमतेचा विषय मात्र
नव्या नव्याने नवतीवर असतो
सर्वांसाठी कायदा समान आहे
उपयोग मात्र कुवतीवर असतो

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

तडका - प्रसिध्दीच्या पोळ्या

Submitted by vishal maske on 8 May, 2015 - 10:07

प्रसिध्दीच्या पोळ्या

जे काही अंदाज लावलेले होते
ते सुध्दा व्यर्थ होऊन राहिले
आप-आपल्या पध्दतीनं कुणी
वेग-वेगळे अर्थही लावुन पाहिले

वैचारिक आणि अवैचारिक सुध्दा
एकएकाचे विधानं गाजु लागतील
कुणी सलमान खानच्या खटल्यावरती
प्रसिध्दीच्या पोळ्याही भाजु पाहतील

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

तडका - सल-मान

Submitted by vishal maske on 7 May, 2015 - 21:19

सल-मान

कुणी म्हणाले योग्य आहे
कुणी मात्र रडून गेले
सलमानच्या शिक्षेवरती
खुप काही घडून आले

सलमानच्या या प्रकरणात
कुणी सांत्वनाला जाई
मात्र कुणा-कुणाच्या मनात
सल आहे पण मान नाही

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

तडका - विचार-सरणी

Submitted by vishal maske on 7 May, 2015 - 10:42

विचार-सरणी

गुन्हेगाराच्या गुन्हेगारीवर
सगळेच तोशेरे ओढतात
तर त्याच्या सांत्वनालाही
कधी-कधी बसेरे वाढतात

केल्या कर्माच्या मोबदल्याला
जैसी करणी-वैसी भरणी असते
मात्र प्रत्येक गोष्टीच्या पाहण्याला
वेग-वेगळी विचारसरणी असते

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

तडका - कायद्याच्या कचाट्यात

Submitted by vishal maske on 6 May, 2015 - 21:47

कायद्याच्या कचाट्यात

माणसांसाठीच माणसांनी
बनवलेला कायदा असतो
माणसांच्या या कायद्याचा
माणसांनाच फायदा असतो

त्यांना शिक्षा तर होणारच
जे अपराधांत ओले आहेत
कारण कायद्याच्या कचाट्यात
भले-भले ना भले आहेत

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Pages

Subscribe to RSS - मुक्तस्रोत(Open Source)