मायबोली गणेशोत्सव २०१२

सुंदर माझा बाप्पा! (उपक्रम) प्रवेशिका (मुदत संपल्यामुळे प्रवेशिका स्वीकारणे बंद करत आहोत)

Submitted by संयोजक on 17 September, 2012 - 00:48

या उपक्रमाचे नियम व प्रवेशिका कशा पाठवाव्यात हे पाहण्यासाठी या दुव्यावर जा.

'सुंदर माझा बाप्पा' ह्या मायबोली गणेशोत्सव २०१२ मधील उपक्रमासाठी आलेल्या प्रवेशिका येथे एकत्रित स्वरूपात पहावयास मिळतील.

१) सुंदर माझा बाप्पा! - तोषवी - सानिका
२) सुंदर माझा बाप्पा! - प्रजक्ता_शिरीन - शिरीन
३) सुंदर माझा बाप्पा! - गायत्री१३ - श्रिया

बालचित्रवाणी (उपक्रम) - प्रवेशिका (मुदत संपल्यामुळे प्रवेशिका स्वीकारणे बंद करत आहोत)

Submitted by संयोजक on 16 September, 2012 - 22:09

या उपक्रमाचे नियम व प्रवेशिका कशा पाठवाव्यात हे पाहण्यासाठी या दुव्यावर जा.

'बालचित्रवाणी' ह्या मायबोली गणेशोत्सव २०१२ मधील उपक्रमासाठी आलेल्या प्रवेशिका येथे एकत्रीत स्वरूपात पहावयास मिळतील.

१) बालचित्रवाणी - सानिका - तोषवी
२) बालचित्रवाणी - आरोही - गजानन
३) बालचित्रवाणी - सावलीची बाहुली - सावली

गणपती बाप्पांची सुंदर चित्रे - कंसराज

Submitted by संयोजक on 16 September, 2012 - 21:47

मायबोली परिवारातील एक चित्रकार कंसराज यांनी खास मायबोली गणेशोत्सव २०१२ करता काढलेले गणपतीचे चित्र!

Ganapati-1.JPG

बालचित्रवाणी - सानिका (तोषवी)

Submitted by संयोजक on 16 September, 2012 - 21:27