कविता

Submitted by अनन्त्_यात्री on 14 January, 2022 - 11:23

कामधेनूच्या कासेचे
दूध म्हणजे कविता
डंखानंतर मिळे तो
मध म्हणजे कविता

कल्पवृक्षाच्या छायेचे
छत्र म्हणजे कविता
चांगदेवी पृष्ठकोरे
पत्र म्हणजे कविता

किनार्‍याला जोखणारी
लाट म्हणजे कविता
अज्ञेयाला भिडणारी
वाट म्हणजे कविता

दहा दिशांनी घेरती
अपरात्री पाश तिचे
दिवसाच्या धगीमधे
पार वितळे कविता

Group content visibility: 
Use group defaults

छान...