भीक सावली मागत आहे

Submitted by निशिकांत on 9 January, 2022 - 09:26

कुणीच नाही जगी स्वयंभू
देव, भक्तगण शोधत आहे
सूर्य कटोरी धरून हाती
भीक सावली मागत आहे

गंध फुलांचा पसरायाला
झुळझुळणारी हवा लागते
तृणपात्याविन दवबिंदूंचे
चमचमणेही दिसले नसते
एक श्रेष्ठ अन् कनिष्ठ दुसरा
कोण विकृती पोसत आहे?
सूर्य कटोरी धरून हाती
भीक सावली मागत आहे

काय करावे, करू नये या
संभ्रमात जो अडकत असतो
अशाच वेळी कृष्ण अर्जुना
कसे जगावे? सांगत असतो
उजेड अंधाराच्यासंगे
एकार्थाने नांदत आहे
सूर्य कटोरी धरून हाती
भीक सावली मागत आहे

रामाच्या प्रतिमेस उजळण्या
पापी रावण पाहिजेच ना !
पाच पांडवा विरुध्द कौरव
महाभारती पाहिलेच ना !
परस्परविरोधी घटकांनी
वाढवलेली रंगत आहे
सूर्य कटोरी धरून हाती
भीक सावली मागत आहे

स्वयंभूपणा तसे पाहता
एक कल्पनाविलास आहे
ध्येय काल्पनिक ऊंच एवढे !
अशक्य उडणे परास आहे
हातमिळवणी सर्व जनांची
खासी अंगत-पंगत आहे
सूर्य कटोरी धरून हाती
भीक सावली मागत आहे

निशिकांत देशपांडे, पुणे.
मो. क्र. ९८९०७९९०२३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users