उगाचखुणा

Submitted by चौबेजी on 12 November, 2021 - 06:43

उगाच लाजतेस, उगाच पाणावतेस
दूर लोटून मग उगाच खुणावतेस

उगाच चिडतेरडतेस, उगाच हसतेस खुलून
जाणूनही चकवे सारे हरवतो मी उगाच भुलून

रंध्रारंध्रात माझ्या उगवल्या तुझ्या उगाचखुणा
श्वासागणिक पालवतात त्या तुझा उगाचपणा

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान..